01 / 07 / 2022

Kiler GYO, Engin Bağımsız Denetim ile anlaştı!

Kiler GYO, Engin Bağımsız Denetim ile anlaştı!

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2019 yılı için Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaştı...Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız denetim kuruluşu seçiminin tescili ve TTSG ilanı hakkında açıklama yaptı.

Kiler GYO'nun 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmış olup ilgili Genel Kurul Kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 3 Temmuz 2019 tarihinde tescil edilerek 9 Temmuz 2019 tarih ve 9865 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildi.

Kiler GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 25.06.2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmış olup ilgili Genel Kurul Kararı,  İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.07.2019 tarihinde tescil    edilerek 09.07.2019 tarih ve 9865 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.