01 / 07 / 2022

Kiler GYO'nun Referans Başakşehir Vadi projesi için sözleşme imzalandı!

Kiler GYO'nun Referans Başakşehir Vadi projesi için sözleşme imzalandı!

Kiler GYO, Referans Başakşehir Vadi konut ve ticari alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Kiler Holding A.Ş. ile Düzenleme Şeklinde Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi imzaladı. Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) düzenleme şeklinde arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanması hakkında açıklama yaptı. 

Kiler GYO, İstanbul İli,  Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesinde yer alan 8 bin 607,80 metrekare  büyüklüğündeki 1284 Ada, 2 Parsel arsa üzerinde konut ve ticari alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Kiler Holding A.Ş. ile Düzenleme Şeklinde Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi imzaladı. Hisselere karşılık gelen portföyün tamamlanması durumundaki değeri 40 milyon 460 bin 798 TL'den söz konusu sözleşmenin imzalanması sonrası 102 milyon 436 bin TL oldu. 

Kiler GYO nun Referans Başakşehir Vadi projesi için sözleşme imzalandı!

Kiler GYO'nun KAP açıklaması:
İstanbul İli,  Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesinde yer alan 8.607,80 m2  büyüklüğündeki 1284 Ada, 2 Parsel arsa üzerinde konut ve ticari alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Kiler Holding A.Ş. ile Düzenleme Şeklinde Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre, Kiler Holding A.Ş.'nin (Arsa sahibi) paylaşım oranı,  sözleşme konusu arsa üzerindeki arsa payına denk gelen hissesi için gelir payı, satış toplam geliri üzerinden % 42 olarak ve asgari 90.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Arsa sahibine gelir payı ödemesinin asgari tutar üzerinden sözleşme imza tarihi itibariyle %50, sözleşme imza tarihinden itibaren 3.ayda %25 ve sözleşme imza tarihinden itibaren 6.ayda %25 olarak belirlenmiştir.

Kiler Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraf kapsamındadır.

Değerleme raporuna göre projedeki Şirketimiz hisselerine karşılık gelen portföyün tamamlanması durumundaki değeri 40.460.798 TL'den söz konusu sözleşmenin imzalanması sonrası 102.436.000 TL olarak takdir edilmiştir. Ayrıca bu değere ilave olarak 24/12/2019 tarihli kap açıklamamızda kamuya duyurduğumuz 54.900.800 TL tutarındaki satıştan da şirketimiz pay alacaktır. Son kamuya açıklanan 30/06/2020 tarihli finansal raporlarımız da henüz hasılata yansımayan ertelenmiş gelirler içerisindeki söz konusu projeden payı 163.571.253 TL'dir. 

Dosya için tıklayın