Kılıçtaş Ormancılık Yapı İnşaat, ihalelerden men edildi!

Kılıçtaş Ormancılık Yapı İnşaat, ihalelerden men edildi! Kılıçtaş Ormancılık Yapı İnşaat, ihalelerden men edildi!

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı  'Kılıçtaş Ormancılık Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited şžirketi' ile ortağı  yüzde 95 hisse sahibi 'Arif Kılıçtaş' 1 yıl süreyle tüm ihalelerden men  edildiİçişleri ile çevre ve Orman Bakanlığı, 4734  Sayılı Kamu İhale, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ile 2886 Sayılı Devlet  İhale Kanununa göre, 7 kişi ve firmaya değişik sürelerle ihalelere katılma yasağı  getirdi.
               
Yasaklara ilişkin duyurular, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında  yayımlandı.
               
Duyurulara göre, çevre ve Orman Bakanlığı, Sivas Koyulhisar Orman İşletme  Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye katılan Koyulhisar Esnaf ve Sanatkarlar  şžoförler Odasına kayıtlı 'Ergül Fırat'ı 6 ay süreyle ihalelerden men etti.
               
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün ihalesine giren Kırıkkale  Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 'Açılay Temizlik İlaçlama Limited şžirketi'  ile ortağı 'Ahmet İsi (Yüzde 95)' özel ortak Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına  kayıtlı 'Türkeli Veri Hazırlama Temizlik İnşaat Taahhüt ve Tekstil Gıda  Telekomünikasyon Otomotiv Sağlık Kargo Hizmetleri Limited şžirketi (yüzde 1)' ile  ortağı 'Aydın Göçer (Yüzde 99)'a 1 yıl süreyle ihale cezası verildi.
               
Samsun Bafra Orman İşletme Müdürlüğünün ihalesine katılan, Tokat Ticaret  ve Sanayi Odasına kayıtlı 'Erkan şžıktar' ile Sivas İl çevre ve Orman  Müdürlüğünün ihalesine giren İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı  'Kılıçtaş Ormancılık Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited şžirketi' ile ortağı  yüzde 95 hisse sahibi 'Arif Kılıçtaş' 1 yıl süreyle tüm ihalelerden men  edildi.
               
-İçİşžLERİ BAKANLIĞI-
               
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 4735 Sayılı Kamu  İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 'Drenaj İnşaat Mühendislik Nakliye Gıda Tekstil  Turizm Sanayi Ticaret Limited şžirketi' ile ortağı 'Mehmet Faruk Kaplan'a ihale  cezası getirdi.
               
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar  Daire Başkanlığı) tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılan  İzmir  Ticaret  Odasına kayıtlı şirket, 1 yıl süreyle tüm ihalelerden men edildi.
               
-4734-4735 SAYILI KANUNLAR-
               
4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu  'yasak fiil veya davranışları' düzenliyor.
               
Söz konusu maddelerde, mevzuata aykırı davranışlardan bazıları şöyle  sıralanıyor:
               
'Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap,  rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak  veya buna teşebbüs etmek.
               
-İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma  teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek  davranışlarda bulunmak.
               
-Sahte belge veya teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs  etmek.
               
-Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli  tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya  da vekaleten birden fazla teklif vermek.'
               
-2886 SAYILI KANUNA GÖRE İHALE YASAĞI-
               
Bu arada İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2886 Sayılı  Devlet İhale Kanununa göre 2 kişiye ihale yasağı getirdi.
               
Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkanlığının ihalesine katılan 'Gökhan  Güntürkün' ile 'Hakan Özbay' tüm ihalelerden men edildi. Bu kişiler, 1"er yıl süreyle yapılacak olan tüm ihalelere giremeyecek.
               
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 'ihaleye fesat karıştırma, ihale  hükümlerini yerine getirme ya da eksik getirme' gibi durumlarda, ilgililere  değişik sürelerle ceza verilmesini öngörüyor.
AA