Kılınç Gayrimenkul Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kılınç Gayrimenkul Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Kılınç Gayrimenkul Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Şahman Kılınç tarafından 200 bin TL sermaye ile 17 Mart'ta Esenyurt, Osmangazi Mahallesi, Açelya Caddesi'nde kuruldu.


Kılınç Gayrimenkul Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Şahman Kılınç tarafından 200 bin TL sermaye ile 17 Mart'ta  Esenyurt, Osmangazi Mahallesi, Açelya Caddesi'nde kuruldu. 


Kılınç Gayrimenkul Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6-  Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak 11- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12-  Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14-   Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15-Her türlü otomobil kamyon kamyonet vb motorlu araç ve taşıtları almak satmak kiraya vermek ithalat ve ihracatını yapmak. 16-Her türlü kuru ve yaş gıda ürünleri almak satmak ithalat ve ihracatını yapmak. 17-Her türlü kamu ve özel idarelerde ihalelere girmek ve ihale şartlarındaki tüm işleri yapmak. 18-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü tesisat,tadilat,restorasyon,bakım,tamir vb işleri yapmak ve yaptırmak. 19-Her türlü emlak, gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk, apart otel motel,kamping gibi turistik tesisler,organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri,mesken,ev apartman,iş yeri,arsa arazi gibi gayrimenkulleri almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek,bahçe tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerinde irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek ve gayrimenkul danışmalık ve tapu takip işleri yapmak ve yaptırmak. 20-Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir,kiralar ,kiraya verebilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fes edebilir.Şirket gayrimenkuller üzerinde irtifak,intifa,sükna,gayrimenkul mükellefiyeti,kat irtifakı,kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi,ifraz tevhid,taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. a.  Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 


Kılınç Gayrimenkul Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Esenyurt, Osmangazi Mahallesi, Açelya Caddesi, 49/5