Çukurova Balkon

Kilis'te satılık arsa 1 milyon 154 bin TL!

Kilis'te satılık arsa 1 milyon 154 bin TL! Kilis'te satılık arsa 1 milyon 154 bin TL!

Kilis'in Polateli ilçesinde yer alan 28 bin metrekare alana sahip arsanın toplam bedeli 1 milyon 154 bin TL olarak belirlendi. Arsanın satışı açık artırma usulüyle 5 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşecek...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


T.C. KİLİS İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)

2012/199 TLMT.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kilis ili, Polateli ilçesi, söğütlü köyü, pafta 16 parsel 1059 da kayıtlı bulunan, tapusunda niteliğinin 28.760,00 m2 tarla olduğu görülen taşınmazın borçluya ait 500/719 hissesi satılacaktır.

Ceııel Durumu: Sözkonusu taşınmaz sögütlüköyunün yerleşim yerine çok yakın bir mesafede olup, üzerinde 1 adet büyükbaş inek çiftliği olduğu görülmüştür.Üzerindeki inek çiftliği 2 adet büyükbaş ahırı, 1 adet buzağı ahırı, 1 adet buzağı yatakhane ahırı, 1 adet süt sağma ünitesi, doğumhane, revir, karantina bölümü, 1 adet yem deposu, 1 adet idari bina,misafirhane, 1 adet bakıcı evi, 1 adet sıvı ve katı gübre çukuru,bekçi kulübesi .malzeme odası,odun kömürlükten oluşmaktadır. Taşınmazın içerisinde yer alan yolların tamamı kilit taşı ile döşenmiş olup, diğer yerler doğal arazi görünümlüdür.Tesisin ana giriş kapısı en yüksek kısmında ve 5m genişliğinde 3 m yüksekliğindedir.

1- Bekçi kulübesi malzeme odası odunluk ve kömürlük: Bu kısım ana girişten girildiğinde hemen sağda bekçi kulübesi az ileridede 1 adet malzeme odası odunkömürlük bulunmaktadır. Bekçi kulübesi tek katlı birikeunalzemeden yığma olarak yapılmıştır, üzerinde çelik konstrüksiyon ve galvenizli saç

2- İdari Bina: Bu kısım tesisin ana giriş kapısından girildiğinde sol tarafta 1 adet tek katlı fetonarme yapılmış binadır. 2 kapısı vardır, ana giriş kapısı ve yan taraftaki teras kapısıdır, -ma giriş kapısından girildiğinde sol tarafta müdüriyet ve muhasebe odaları, sağ tarafta ise ianışma ve evrak odası bulunmaktadır, ileriye doğru gidildikçe sağda 1 adet sekreter odası

emen yanında 1 adet banyo, onun yanında 1 adet lavabo WC onun yanında ise 1 adet yatak (lası bulunmaktadır. Sol tarafta ise 2 adet yatak odası koridorun tam karşısında 1 adet mut­fak bulunmaktadır. Taşınmazın tüm mahallerinin tabanları karo seramik tüm oda duvarları ıva üzeri plastik boya lavabo wc banyo duvarları ise fayans kaplıdır. Taşınmazın kapıları amerikan hşap olup, boyalıdır. Pencereleri pvc malzemedir. Taşınmazın ana giriş cephesi boyunca 4 metre yan tarafında ise 2 metre üzeri çatı sundurma ile kapalı terası bulunmaktadır. Taşınmazın dış cephesi boyalıdır. Yaklaşık inşaat alanı 200 m2dir.

3- Misafirhane: Tesisin ana giriş kapısından girildiğinde sol taraftaki idari binanın yaklaşık 30 m ilerisindedir. 2 adet kapısı vardır. 1 .si ön cephede ana giriş kapısı 2.si arka mutfakta

|qi bulunan tali kapıdır. Ana giriş kapısından girildiğinde sağ tarafta yatak odası yanında bir Uİbadet mutfak bulunmaktadır. Sol tarafta iki adet yatak odası bulunmaktadır. Taşınmazın arka . cephesinde mutfak banyo lavabo Wc bulunmaktadır. Taşınmazın ön cepheleri ve arka " cepheleri karomozaik kaplamalı teras bulunmaktadır. Tüm mahallerin tabanı karoseramik 1,0 döşemedir.Yatak odaları sıva üzeri plastik boyadır. Kapılar ahşap doğrama olup, pencereler 3^pvc dir. Dış cephesi Amerikan siding kaplamadır, yaklaşık inşaat alanı 80 m2 dir.

'J( 4-Genç Buzağı Ahırı: Tesisin ana giriş kapısından girilince bekçi kulübesinin altında | bulunmaktadır. Taşınmaz tek katlı çelik konstrüksiyon çatı olarak yapılmıştır. 4 cephesi açıktır. Çatı çelik kolonların üzerine monte edilmiş çelik konstrüksiyon üzerine galvanizli saç kaplamadır. Yaklaşık inşaat alanı 500 m2 dir.

5- Genç Buzağı yatakhane Ahırı: Tesisin ana giriş kapısından girilince sol taraf aşağıya doğrudur. Tek katlı çelik konstrüksiyon çatı olarak yapılmıştır. Üzeri galvanizli saç malzeme ile kısmen aralıklı kapatılmıştır. Taşınmazın iki tarafında yatak kulübelerinin olduğu ve aralarında 3 m eninde bir geçiş yolu vardır. Yaklaşık inşaat alanı 250 m2 dir.

6- Doğumhane Revir Karantina: Tesisin ana giriş kapısından girildiğinde sağ tarafta genç buzağı ahırının aşağısında bulunmaktadır. Taşınmaz çelik konstrüksiyon kolonlar üzerine gal­vanizli saç çatıdan imal edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı dışında kalan yerler makas altına kadar biriket duvarlarla örülmüştür. Dış cephe duvarlarında pvc pencereler bulunmaktadır. Biri ön biri arkada olmak üzere iki adet kapısı bulunmakta olup, ön cephe kapısı 6 m genişliğinde 4 metre yüksekliğinde raylı sistemdir. Taşınmazın tabanı kısmen mozaik kısmende şap beton olup bazı kısımları doğal zemindir. Ana girişin sol tarafında demir profil padoklarla ayrılmış karantina yatak yerleri, sağ tarafta ise doğumhane karantina odası ve revir buzağı karantina bölümü bulunmaktadır. Sol tarafta ünite uzunluğunca karantina yatak yerleri sağ tarafta ünite uzunluğunca karantina doğum odası revir buzağı karantina odası bulunmaktadır. Taşınmazın zemini kilit taşı ile döşenmiş olup, inşaat alanı yaklaşık 500 m2 dir.

7- Süt Sağım Ünitesi: Tesisin ana giriş kapısından girilince sağ tarafta revir karantina ünitesinin altında inşa edilmiştir. Ünitenin yaı ıyayakın kısmı çciik konstrüksiyon arka kısmı ise bet­onarme olarak inşa edilmiştir. Ön taraftaki çeîik konstrüksiyon bolümün tabanı mozaik fejrmvitll HlffT

8- Kaba Yem Deposu : Tesisin ana giriş kapısına girildiğinde sağ tarafta genç buzağı yatakhane ahırının alt tarafında bir adet kaba yem deposu bulunmaktadır. Taşınmaz çelik konstrüksiyon üzerine monte edilmiş garvanizli saç madde ile oluşturulmuştur.Taşınmazın giriş duvarı hariç tüm duvarları biriket ile örülüdür. Duvarlar sıvalı fakat boyasızdır. Tavanı şap betondur. Yaklaşık inşaat alanı 500 m2dir.

9. Aiıır-1: Tesisin ana giriş kapısından girildiğinde aşağı inildiğinde slit sağım ünitesinin alt tarafında bir adet büyükbaş hayvan ahırı vardır. Taşınmaz çelik konstrüksiyon kolan üzerine çe­lik çerçeve üzerine garvanizli çatı malzemesiyle oluşturulmuştur. Taşınmazın ön cephesinin ortasında en arkaya kadar uzanan yem yolu her iki taraftada arkalı ve önlü yatak yerleri vardır. Yem yolu ve yatak yerleri şap beton diğer yerler normal betondur, inşaat alanı 1.500 m2dir.

10. Ahır-2: Tesisin ana giriş kapısına girildiğinde aşağı inildiğinde sağ tarafta süt sağım ünitesinin altında bulunmaktadır. Taşınmaz çelik konstrüksiyon kolan üzerine çelik çerçevenin üzeri garvanizli saç malzemesi döşenerek oluşturulmuştur. Taşınmazın ön cephesinden arka kısmına kadar ortada bir adet yem yolu her iki tarafında yem kanalı yem kanallarının her iki tarafında da yeme ve gezinme alanı ile arkalı önlü yatak yerleri vardır, inşaat alanı yaklaşık 1.500 m2dir.

11. Bakıcı Evi: Ahırların olduğu yerdedir. Tek odalı tabanı şap beton duvarları sıva üzeri kireç badanadır, inşaat alanı 15.00 m2dir.

12- Kaba ve Sıvı Gübre Çukuru : Tesisin alt taraflarında ahırdan 20 m ilerde betonarme olup ahırların arkalarından inşa edilmiş gübre kanalları vasıtasıyla bu çukura taşınmaktadır.

13. Çevre Düzenlemesi: Tesisin çevresi kısmen biriket ile çevrili ve tüm yollarına ulaşım kilit taşlarıyla sağlanmaktadır. Döşenmiş kilit taşlı yolların iki tarafında çiçeklik ve ağaçlık düzenlemesi yapılmıştır. İdari binanın çevresinde gerekli bahçe düzenlemesi yapılmıştır.

Yüzölçümü : 28.760,00 m2

İmar Durumu : Tarla

Kıymeti :1.154.589,70 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerliler : Tüm şerhlerden ari satılacaktır

I.SatışGünü : 05/09/2013günü 14:00-14:20 arası

2. Satış Günü : 04/10/2013 günü 14:00-14:20 arası

Satış Yeri : Kilis Adliyesi Müzayede Salonu

Satış şartlan:

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda tek­lif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istek­li bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ik­inci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.

Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla be­delle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, Htapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özel­likle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müte- selsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/199 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/07/2013

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

www.bik.gov.tr B: 44872