Çukurova Balkon

Kilis'te satılık fabrika 5 milyon 537 bin TL!

Kilis'te satılık fabrika 5 milyon 537 bin TL! Kilis'te satılık fabrika 5 milyon 537 bin TL!

Kilis'in Merkez ilçesinde yer alan Kilis Organize San. Bölgesinde bulunan fabrikanın toplam bedeli 5 milyon 537 bin TL olarak belirlendi. Fabrika açık artırmausulü ile 13 Eylül 2013 tarihinde satışa çıkacak...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


T.C. KİLİS İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)

2010/34 ESAS.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kilis İl, Merkez İlçe, 102 Ada No, 7 Parsel No, KAYALAR Mahalle/Mevkii,

ACAR Köyü, Tapuda arsa vasfıyla kayıtlı ancak Kilis Organize San. Bölgesinde bulunmakta olup üzerinde fabrika binası ve müştemilatı bulunan taşınmazın borçluya ait tam hissesinin satışıdır. Taşınmaz A,B,C ve D blok olmak üzere üretim ve depo binaları ile idari bina, bakım atölyesi binası, jeneratör ve trafo binaları, yemekhane binası,sosyal tesis binası, kazan dairesi, kantar binası ve 5 adet silindirik tank siloları bulunmaktadır.Taşınmaz üzerindeki yapılar yaklaşık 13 yıl önce inşa edilmiş olup taşınmaza Organize Sanayi içerisinde bulunan yol üzerindeki demir kapıdan girilmektedir. Taşınmazın içinde bulunan ve sırf bu taşınmaz için üretilmiş olduğu anlaşılan ilanda yazılı menkul mallarda taşınmazdan ayrı satılması halinde büyük bir ekonomik kayba neden olacağından İİK.85/6 "Haczi koyan icra müdürü borçlu alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir." hükmü gereği taşınmazın kendisiyle birlikte YargUay kararlan doğrultusunda gayrimenkulün satılmasına dair hükümler çerçevesince satılacaktır.

A BLOK: Paketleme bölümü, üretim bölümü ve makine deposu kısımları olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. A blok prefabrik beton olarak inşa edilmiş olup dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Paketleme bölümü A bloğun batı kısmında olup tek katlı olarak inşa edilmiştir. Tabanı seramik kaplamadır. Pencereler pvc doğramadan imaldir. Tavanı alüminyum asma tavandır. Bir adet yaklaşık 30 m2 alanlı pvc doğramadan camekanlı mutfak bulunmaktadır. Üre­tim bölümü A bloğun orta kısmında zemin ve 1. normal kat olmak üzere toplam iki kattan oluşmaktadır. Paketleme ve makine deposu kısımlarına geçişi sağlayan iki adet kapı bulunmaktadır. Zemin katın tabanı seramik kaplamadır. Pencereler pvc doğramadan imal camlan takılıdır. Birinci katın tabanı mozaik karo kaplama olup burada alkol tankları bulunmaktadır. Makina bölümü A bloğun doğu kısmında tek katlı olarak inşa edilmiştir. Taban şap beton, duvarları sıva üzeri boyalıdır. Pencereler pvc doğramadan imal ve camları takılıdır.

B BLOK: Malzeme deposu prefabrik betondan tek katlı olarak inşa edilmiştir. Duvarları ve sıvası yapılmış olup boyanmamıştır. Taban kaplaması yapılmamıştır, iki adet giriş kapısı olup kapıları takılmamıştır. Dış cephe boyası yapılmamıştır. Tavan kısmı alüminyum sandviç pan­ellerle kaplıdır.

C BLOK : Bitişik olarak yapılmış Depo-1, Depo-2 ve soğutma ve iklimlendirme deposu olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. C blok prefabrik beton olarak inşa edilmiş binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Depo binalarının her ikiside prefabrik olarak inşa edilmiştir. Duvarları ta­vana kadar sıvalı ve üzeri boyalıdır. Giriş kapıları demir olup tabanları şap betondur. Soğutma ve iklimlendirme deposu da tek katlı prefabrik olup tabam şap betondur. Duvarları tavana kadar ısı yalıtımlı alüminyum panellerle kaplıdır. Tavanda alüminyum asma tavan bulunmaktadır. Giriş kapısı demirdendir.

D BLOK : Madeni yağ deposu tek katlı prefabrik olarak inşa edilmiştir. Taban kaplaması seramiktir. Duvarlar 2 m yüksekliğe kadar seramik olup üst kısımlar sıvalı ve boyalıdır. Tavanı alüminyum sandviç panellerle kaplıdır. Giriş kapısı demirdir. Pencereler pvc doğramadan olup camları takılıdır. Bir adet pvc camekandan yapılmış laboratuar vardır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır.

SOSYAL TESİS : D bloğa bitişik olup 2 katlıdır. Briket duvar üzerine betonarme döşeme olmak üzere yığına olarak inşa edilmiştir. Giriş kapısı demir ve boyalıdır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Zemin katta banyo-wc kısımları ve bakım odası vardır. Birinci normal katta iki oda ve giriş holü mevcuttur. Tabanı mozaik karo kaplama duvarları sıvalı ve boyalıdır. Pencereler pvc doğramadan yapılmış olup camları takılıdır.

KAZAN DAİRESİ: D bloğa bitişik olarak demir profiller saç kullanılarak yapılmıştır. Taban beton olup tavan galvanizli sac kaplamadır. Giriş kapısı demir olup boyalıdır.

YEMEKHANE : Tek katlı olup briket duvar üzerine betonarme döşeme olmak üzere yığma olarak inşa edilmiştir, iki bölümden oluşmaktadır. Güney tarafı mutfak ve yemekhane, kuzey tarafı yatakhane, duşlar, wc-lavabo kısımlarından oluşmaktadır. Bütün kısımların taban kaplaması karo mozaik, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Pencereler pvc doğramadan yapılmış, giriş kapısı demir ve boyalıdır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır.

BAKİM ATÖLYESİ: Tek katlı prefabrik olarak inşa edilmiştir. Tabanı şap betondur. Giriş kapısıyüzeyleri boyalıdır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Tavan sıva üzeri boyalıdır. Pencereler pvc doğramadan iıtıal edilmiştir.

İDARİ BİNA: Tesisin ana giriş kapısı yönü itibariyle sol taraftadır. Bodrum, zemin, 1 ve 2 normal kat olmak üzere toplam 4 katlı betonarme olarak inşa edilmiştir. Binada merpenler mermer kaplamadır. Dış cephede bir kısmında alüminyum cephe kaplaması yapılmış diğer kısımlarda cam mozaik kaplamadan yapılmıştır. Asansör rayları, kapı kasaları yapılmış ancak asansör monte edilmemiştir. Taşınmazda bir adet bekçi binasıda bulunmaktadır. Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazların inşaat bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SıraYapıadı Toplam alan YapıSınıfı 2012 Yılı Birim m2 Aşınma : Kilis ili Acar Köyü 102 Ada 7 Parsel

: 42.818,80 m2

: Kilis Organize Sanayi Bölgesi Sınırlarındadır.

: 5.537.808,25 TL 1. Satış Günü : 13/09/2013 günü 14:00-14:15 arası 2.SatışGünü : 08/10/2013günü 14:00-14:15arası Satış Yeri : KİLİS ADLİYESİ MÜZAYEDE SALONU Satış şartları:

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadaresatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortam­da teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerini 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Taşınmazın OSB bölgesinde olmasından kaynaklanan satış sonrası doğacak aidat harç ve benzeri masrafları.Damgavergisi, KDV, Htapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellik­le faiz ve giderleredair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Taşınmazın Kilis Organize Sanayi Bölgesinde olmasından dolayı taşınmazı alan kişilerin 4562 Sayılı Yasanın "OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde-, Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir." Hükmü gereği Alıcıların Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının 22 Ağustos 2009 gün ve 27327 sayılı Organize Sanayi Böl­geleri Uygulama Yönetmeliğindeki şartlan taşıması ve bu konuda Kilis Organize Sanayi Bölgesinden olur alabilecek nitelikte olması gerekmekte olup ihaleye katılıp pey sürenlerin bu şartları kabul etmiş sayılacaklarına, ihaleye katılıp taşınmazları satın alanların bu şartları sağlayamama halinde ihaleyi fesih sebebi sayılacağına ve İİK ihalenin feshine dair hükümlerin uygulanacağına,

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olu­nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/34 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15/07/2013

İİK. m.126)

(*) İlgililer tabirine iıtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu Omek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmekledir.