KİPTAŞ Hadımköy'de teslimler başlıyor!

KİPTAŞ Hadımköy'de teslimler başlıyor! KİPTAŞ Hadımköy'de teslimler başlıyor!

KİPTAŞ Hadımköy 1. Etap Konutları 09 - 27 Eylül 2008 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Hedef 50 bin konut" sloganı ile başlattığı ve KİPTAŞ tarafından üretilen Hadımköy 1. Etap Toplu Konut inşaatları tamamlandı. Hadımköy Konutlar 9 Eylül 2008 tarihinden itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanıyor.Teslimler 27 Eylül 2008 tarihine kadar sürecek.

Hak sahibi olunan konut; teslim programında yer alan tarihte ve inşaat mahallinde teslim edilecek. Teslim programında yer alan tarihte konutunu teslim almak için KİPTAŞ'a başvurmayan hak sahipleri, geç teslim, temerrüt v.b. iddialarda bulunamayacak ve konutunun teslim programı dahilinde bir başka tarihte teslim edilmesini talep edemeyecek. Konutunu teslim programında belirtilen tarihte teslim almayan hak sahipleri, temerrüde düşmüş sayılacaklar. Hak sahibinin, konutunu teslim almasa bile konutun, satış vaadi sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde ortak giderlerine katılma zorunluluğu bulunuyor.

Konutlar; konutun bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen "Konut Durum Tespit Teslim Formu" ile teslim edilecek. Müştereken tespit edilen eksik ve kusurların haricindeki eksiklikler ile teslim gününde gelmeyen ve temerrüde düşmüş hak sahiplerinin konutların içerisindeki eksik ve kusurların giderilmesinden KİPTAŞ sorumlu olmayacak. Hak sahibi eksikliklerin giderilmesi için konutunu hazır bulundurmak zorunda. Hak sahibi, müştereken imzalanan tutanakla sabit eksik ve kusurların giderilmesi için konutunu öngörülen süre içerisinde hazır bulundurmaması halinde bu eksikliklerin giderilmesini KİPTAŞ'tan talep edemeyecek.
KİPTAŞ; temerrüde düşmüş hak sahiplerinin, en geç 15 Ekim 2008 tarihine kadar konutlarını teslim almamaları halinde, kanuni ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri hükümleri dahilindeki yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.

Site Yönetimi kurulmasına müteallik olan cari harcamalar, demirbaşlar, çeşitli hizmetlerin karşılanmasına yönelik hazırlanan Ortak Gider Avans ve Transfer Bütçesi, konut sahipleri tarafına takdim edilecek.

TESLİM PROGRAMI:
09.09.2008 A-23 ve A-24 Blok
10.09.2008 A-25 ve A-26 Blok
11.09.2008 A-27 ve A-28 Blok
12.09.2008 A-29 ve A-30 Blok
13.09.2008 A-31 ve A-32 Blok
15.09.2008 A-33 ve A-34 Blok
16.09.2008 A-01 ve A-02 Blok
17.09.2008 A-03 ve A-04 Blok
18.09.2008 A-05 ve A-06 Blok
19.09.2008 A-07 ve A-08 Blok
20.09.2008 A-09 ve A-10 Blok
22.09.2008 A-11 ve A-12 Blok
23.09.2008 A-13 ve A-14 Blok
24.09.2008 A-15 ve A-16 Blok
25.09.2008 A-17 ve A-18 Blok
26.09.2008 A-19 ve A-20 Blok
27.09.2008 A-21 ve A-22 Blok

NOT: Konut Teslim Merkezi: SİTE YÖNETİM BİNASI