KİPTAŞ Silivri 2 Etap'ta konutlar yarın teslim edilmeye başlıyor!

KİPTAŞ Silivri 2 Etap'ta konutlar yarın teslim edilmeye başlıyor!

KİPTAŞ Silivri 2. Etap Projesinde yer alan konutların teslimatları yarın itibariyle başlıyor. Projedeki A-30 blok yarın ve A-34 Blok 3 Aralık'ta teslim edilecek...KİPTAŞ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;  

Şirketimiz tarafından imal edilen  Silivri 2. Etap Projesinde yeralan konutunuz teslime hazır hale getirilmiş bulunmaktadır.
 
Hak sahibi olduğunuz konut; Teslim programında yer alan tarihte inşaat mahallinde teslim edilecektir. Teslimatın güvenli ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin teslim programında yer alan tarihlere riayet etmeleri gerekmektedir. Hak sahibi,  konutunu teslim almamış olsa bile  15.12.2011  tarihinden itibaren Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereğince site ortak giderlerini ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
 
Konutlar;  bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen Konut Durum Tespit Teslim Formu ile teslim edilecektir. Hak sahibi konut içerisinde müştereken tespit edilen eksik ve kusurların haricinde eksik ve kusur varlığı iddiasında bulunamaz. Teslime gününde gelmeyen,  temerrüde düşmüş hak sahiplerinin konutların içerisinde malik tarafından varsayılacak eksik ve kusurlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır.  Hak sahibi, müştereken imzalanan Konut Durum Tespit Teslim Formu sabit eksik ve kusurların giderilmesi için konutunu öngörülen süre içerisinde hazır bulundurmaması halinde bu eksikliklerin giderilmesini şirketimizden talep edemeyecektir.
 
Şirketimiz; temerrüde düşmüş hak sahiplerinin, en geç 15/12/2011 tarihine kadar konutlarını teslim almamaları halinde, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi çerçevesindeki haklarını  kullanmayı saklı tutar.
 
Konutunuzun zorunlu olarak yapılması gereken elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri ile ilgili olarak;

Elektirik,su ve doğalgaz abonelikleri site yönetimi tarafından toplu olarak yapıldığından , bu bedellerin belirtilen site yönetimi hesap numarasına ödenmesi ve Ek-3te sunulan vekaletname örneğinin (Noter tarafından düzenlenmiş) yönetime teslim edilmesi gerekmektedir. Bu işlemleri yapmayan maliklere anahtarı ve meskeni verilmeyecektir.
 
Dairenizin teslim alımı safhasında Elektrik, Su ve Doğalgaz sayaçlarını mutlaka görünüz ve tüketim değerlerini Konut Durum Tespit Teslim Formuna yazınız aksi halde aşağıda anılan kurumlardan gelecek geçmişe ait tüketim faturalarının ödemesinde malik sorumlu olacaktır.
 
İSKİ:   Alibey Mahallesi Fevzi Çakmak Cad No:1 Silivri / İSTANBUL                    Tel:0212 728 81 11
Abonelik ve Sözleşme Bedeli: 559.00 TL
 
İGDAŞ: Alibey Mah. Terminal Cad. No:17 Silivri / İSTANBUL                  Tel:0212 499 22 22
Abonelik ve Sözleşme Bedeli: 642.00  TL (331 TL + 311 TL)
 
BEDAŞ:Yenimahalle Genaral İhsan Türkan Cad No:18 Silivri /İSTANBUL            Tel: 0212 728 39 01
Abonelik ve Sözleşme Bedeli: 314. 00 TL
 
SİTE YÖNETİMİ ORTAK GİDER AVANSI : 270,00 TL
 
Söz konusu abonelikler Boğaziçi Konut Hizmet ve Yönetim İşletmeciliği Tic. A.Ş. vasıtasıyla 15 TL hizmet bedeli karşılığında (EK-3)te yer alan örneğe uygun Noter tarafından düzenlenmiş vekaletname ibraz etme şartıyla yaptırılabilecektir. Site Yönetimi İrtibat Telefonu: 0212 728 88 73-72
 
Konut tesliminde aşağıdaki belgelerin şirketimize ibraz edilmesi gerekmektedir.
1-Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3--Bankadan kredi kullanan üyelerin son ödeme dekontu
(taksitlerin ödenmemesi halinde daire teslimi yapılmayacaktır)
4-Ortak Gider Avans bedelinin Site Yönetim hesabına yatırıldığına dair Banka Dekontu
 
 Denizbank Silivri  Şubesi , Şube Kodu:4020  Hesap No: 4925842-351
(IBAN NO:TR45 0013 4000 0049 2584 2000 01)
 Hesap İsmi : Silivri 2. Etap  Konutları Site Yönetimi Hesabı
 
5-Konutu vekaleten alacaklar için (EK-2)de yer alan örneğe uygun noterce düzenlenmiş vekaletname,
6- İSKİ,İGDAŞ,BEDAŞ abonelik sözleşme bedellerinin yatırılacağı  hesap numarası:
Denizbank Başakşehir Şubesi,  Şube Kodu:3490  Hesap No: 2029834-413
Hesap İsmi     : Boğaziçi Konut Yönetim Hiz. İşl. Tic.A.Ş.
 
(IBAN NO:TR56 0013 4000 0020 2983 4000 68)
 
Gerekli hassasiyeti göstereceğiniz umudu ile konutunuzun hayırlı olmasını diler, yeni yuvanızda sağlık ve mutluluklar dileriz.
                                                            
TESLİM PROGRAMI:
02.12.2011                                         A-30 Blok  
03.12.2011                                         A-34 Blok          
                                
NOT: Konut Teslim Merkezi: SİTE YÖNETİM OFİSİ
Teslimat saati: 09:30 16.00
 
 
İSKİ, İGDAŞ VE  BEDAŞ ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR:
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- T.C. Kimlik Numarası
3- Satış Vaadi Sözleşme Fotokopisi
 
EKLER                                                                                    :
EK-1: Konutu teslim almak için vekaletname örneği
EK-2: İSKİ, İGDAŞ, BEDAŞ abonelikleri için vekaletname örneği

EK-2
 
TESLİM ALMAK İÇİN VEKALETNAME
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi  (KİPTAŞ A.Ş.)de. müşteri numarası ile hak sahibi olduğum Silivri  2.Etap Konutlarında  yer alan ..blok,..kat,..nolu dairemi adıma teslim almaya, Konut Durum Tespit Teslim Formunu imzalamaya, teslim için istenilen evrakları ibraz etmeye, KİPTAŞ tarafından imzalatılacak tutanak, taahhütname, protokol, v.b. bilumum evrakı imzalamaya, adıma taahhütte bulunmaya, evrak takip etmeye, para yatırmaya, fazla yatırılanı geri almaya münferiden yetkili ve mezun olmak üzere.vekil tayin ettim.
 
EK-3
 
İSKİ, İGDAŞ, BEDAŞ ABONELİK SÖZLEŞMELERİ İÇİN VEKALETNAME

Satış Vaadi Sözleşmesi ile hak sahibi bulunduğum Silivri 2.Etap  Konutlarıblok, .kat,  .nolu  daire için adıma İSKİ, İGDAŞ, BEDAŞ, TÜRK TELEKOM ve TTNET abonman sözleşmesi yapmaya, gerekli harç ve teminatları yatırmaya, gerekli bilgi ve belgeleri vermeye, ilgili vs. işlemleri yapmaya, söz konusu aboneliklerinden yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle gerektiğinde feshetmeye, teminatları iade almaya, bu konuda başkaca kişileri tevkil ve azle, başka kişileri vekil tayin etmeye münferiden yetkili olmak üzere BOĞAZİÇİ KONUT HİZMET YÖNETİM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET A.Ş. elemanlarından  12968563190 TC Kimlik Nolu, 17.03.1967 doğumlu, Mustafa Oğlu AHMET GERGİNi, 46351420500 TC Kimlik Nolu, 27.03.1964 Doğumlu, Osman Oğlu TEYMEN ERDEMi, 33266290090 TC Kimlik Nolu, 10.05.1985 Doğumlu, Emrullah Oğlu Orhan YILDIRIMı , 24101111304 TC Kimlik Nolu 10.08.1976 Doğumlu Feramuz Oğlu  Murat YILMAZı, 24418863118 TC Kimlik Nolu 15.01.1966 Doğumlu Feyzullah Oğlu Naim KURALı ,25625053514 TC Kimlik Nolu 26.02.1981 Doğumlu Şerafettin Kızı  Aycan KARAKAŞı ayrı ayrı  vekil tayin ettim.