Çukurova Balkon

KİPTAŞ Silivri Konutları 1. Etap daire teslimleri başladı

KİPTAŞ Silivri Konutları 1. Etap daire teslimleri başladı

KİPTAŞ Silivri 1. Etap Konutları 08 - 25 Temmuz 2008 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “Hedef 50 bin konut” sloganı ile başlattığı ve KİPTAŞ tarafından üretilen Silivri 1. Etap Toplu Konut inşaatları tamamlandı. Silivri Konutlar 8 Temmuz 2008 tarihinden itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Teslimler 25 Temmuz 2008 tarihine kadar sürecek.

Hak sahibi olunan konut; teslim programında yer alan tarihte ve inşaat mahallinde teslim edilecek. Teslim programında yer alan tarihte konutunu teslim almak için KİPTAŞ'a başvurmayan hak sahipleri, geç teslim, temerrüt v.b. iddialarda bulunamayacak ve konutunun teslim programı dahilinde bir başka tarihte teslim edilmesini talep edemeyecek. Konutunu teslim programında belirtilen tarihte teslim almayan hak sahipleri, temerrüde düşmüş sayılacaklar. Hak sahibinin, konutunu teslim almasa bile konutun, satış vaadi sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde ortak giderlerine katılma zorunluluğu bulunuyor.

Konutlar; konutun bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen “Konut Durum Tespit Teslim Formu” ile teslim edilecek. Müştereken tespit edilen eksik ve kusurların haricindeki eksiklikler ile teslim gününde gelmeyen ve temerrüde düşmüş hak sahiplerinin konutların içerisindeki eksik ve kusurların giderilmesinden KİPTAŞ sorumlu olmayacak. Hak sahibi eksikliklerin giderilmesi için konutunu hazır bulundurmak zorunda. Hak sahibi, müştereken imzalanan tutanakla sabit eksik ve kusurların giderilmesi için konutunu öngörülen süre içerisinde hazır bulundurmaması halinde bu eksikliklerin giderilmesini KİPTAŞ'tan talep edemeyecek.

KİPTAŞ; temerrüde düşmüş hak sahiplerinin, en geç 31 Ağustos 2008 tarihine kadar konutlarını teslim almamaları halinde, kanuni ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri hükümleri dahilindeki yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.

Site Yönetimi kurulmasına müteallik olan cari harcamalar, demirbaşlar, çeşitli hizmetlerin karşılanmasına yönelik hazırlanan Ortak Gider Avans ve Transfer Bütçesi, konut sahipleri tarafına takdim edilecek.

www.kiptas.com.tr