Kira fiyatları bölgelere göre değişiyor mu?

Kira fiyatları bölgelere göre değişiyor mu?Konut sahibi olamayanları, kiralık konut talebi olanları yakından ilgilendiren ortalama kuralar, bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan edinilen bilgilere göre, temmuz 2015 itibariyle Türkiye’de ortalama konut kirası 650 TL


Türkiye genelinde ortalama ev kirası bedelleri 2014 yılına göre ne kadar artış gösterdi?


Bölgeler itibariyle bakıldığında ise en yüksek ortalama kiranın 850 lira ile İstanbul’daki konutlara ait olduğu görülüyor. Ankara’da ortalama konut kiraları 600 liraya yaklaşırken İzmir’de 700 lira dolayında. Bu durumda İstanbul ile diğer iki metropol arasında bir kademelenme var. İzmir’in ortalama kirası İstanbul kirasının yüzde 80’ini bulurken, Ankara’nınki İstanbul’un yüzde 70’i tutarında.Diğer bölgelerde kiralar farklılaşıyor ve en düşük kiranın Adana-Mersin bölgesinde olduğu dikkati çekiyor.


TUİK verilerine göre Adana-Mersin’de ortalama konut kirası 374 lira…


Bu, İstanbul ortalama kirasının yüzde 44’ü demek. Üç metropol sonrasında kiraların en yüksek olduğu bölgeleri Kocaeli ve civarı ile Antalya ve çevresi oluşturuyor ve buralarda ortalama konut aylık kiraları 520 lira ile 535 lira arasında değişiyor.


Trabzon ve Tekirdağ alt bölgelerinde de aylık kiralar 500 lira dolayında.


Doğu ve Güneydoğu’da en yüksek kira Antep çevresi ile Diyarbakır-Urfa çevresinde. Bu bölgelerde aylık kiralar 500 lira dolayında.Kiralarda yıllık artışlar, konut fiyat artışlarından farklı seyrediyor. Merkez Bankası verilerine göre son 1 yılda konut fiyatları ortalama yüzde 19’a yakın artarken kiralarda artışlar ortalama olarak yüzde 7,5’ta kaldı.


Bu, söz konusu yılda TÜFE’deki artışa yakın bir yükselişi ifade ediyor. Özellikle İstanbul’da yıllık konut fiyatları son 1 yılda yüzde 30’a yakın artarken kiralardaki artışın yüzde 7’de kalması dikkat çekti.


Kira artışlarının en yüksek olduğu alt bölgelerin başında ise yüzde 17 ile Antep bölgesi geldi. Balıkesir, Manisa, Aydın, Diyarbakır alt bölgelerinde de yıllık kira artışları iki haneyi buldu ve yüzde 11-12 dolayında artışlar gözlendi.

 

Yeni Akit