12 / 08 / 2022

Binadaki yakıt masrafı daire büyüklüklerine göre değişir mi?

Binadaki yakıt masrafı daire büyüklüklerine göre değişir mi?

Posta Gazetesi Ekonomi sayfası köşe yazarı Tamer Heper okuyucusunun sorduğu binadaki yakıt masrafı daire büyüklüklerine göre değişir mi? sorusunu yanıtladı. İşte o yazı...Kalorifer tesisatımızda değişiklik yapmak istiyoruz. Sisteme bir bölüm eklenecek. Bu sistemle ısı hava şartlarına göre kendiliğinden kazanda ayarlanacak, böylece yakıt tasarrufu sağlanacak. Sitede muhtelif büyüklükte daireler var, bu daireler masrafa eşit mi katılacak, büyüklüklerine göre mi katılacak?


Önce genel kuralı söyleyeyim, sonra istisnasından da söz ederim. Ortak giderlere katılım yasal olarak şu şekilde olur: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderleri eşit olarak karşılanır, bunlann dışındaki giderler her bağımsız bölümün arsa payı oranında karşılanır. Bu yasada sözü edilen genel bölüşme şeklidir. 

Ancak bu yasal paylaşım sistemi yasada amir hüküm olarak yer almamıştır. Amir hüküm olarak yer almayan maddeler, yönetim planı ile değiştirilebilir. Bu nedenle binalarda yönetim planı yapılırken bazı giderler için değişik bölüşme tarzlan benimsenebilir. Size kalorifer masrafınız için önce yönetim planınıza bakmanızı önereceğim. Kalorifer tesisatı giderleri için özel bir hüküm getirilmiş mi? Buna pek ihtimal vermiyorum zira bu kadar özel bir gider yönetim planı yapılırken pek düşünülmez. Hatta bu konuda bir de sıkıntılı bir duruma dikkat çekeyim. Bir çok binada yönetim planı yapılma safhası geldiğinde kırtasiyeciden alınan hazır yönetim planlan kullanılmıştır. Bu da son derece yanlıştır. Yönetim planları her binaya, her siteye özel yapılmalıdır. Zira hiçbir yapının özelliği bir diğerine benzemez. Bu nedenle çok ihtilaf çıkmaktadır. Neyse, genelden özele geleyim. Sizin binada yönetim planına bakınca bu konuda özel bir hükme rastlamazsanız yasada belirtildiği şekilde masrafa her bağımsız bölüm arsa payı oranında katılacaktır. Tamer HEPER/Posta