06 / 12 / 2023

Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Konut ve işyeri kira gelirlerinin beyanı yarın yani 1 Mart 2013'de başlıyor. Kira gelirlerini beyan etmeyenleri ise cezai yaptırımlar bekliyor. Peki Gelir Vergisi Kanunu'nun unsurlarından biri olan kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2012 kira gelirleri beyanı yarın start alıyor. Beyan süresi 25 Mart 2013 tarihine kadar devam edecek. 2012 yılı boyunca (bir takvim yılı) konut ve işyeri kiralarından elde edilen gelirler beyan edilip, vergisinin ödenilmesi zorunlu. Aksi takdirde cezai yaptırımlar kapınızı çalacaktır. Maliye Bakanlığı tarafından sıkı bir takip altında olan kira gelirleri beyan edilmediği takdirde ise beyanı vermeyen 3 bin TL'lik istisnadan faydalanamayacak. Ayrıca her ay 1.40 oranında ceza da üstüne eklenecek. Bu durumda beyanı verip, vergiyi ödemek daha karlı bir yol oluyor. 


3 bin TL'lik istisna nedir?

Konut ve işyerinden elde edilen kira gelirleri vergisi ya da mevzuattaki adıyla gayrimenkul sermaye iradı, Gelir Vergisi Kanunu'nun unsurlarından biri. Buna göre, konut ve işyeri sahibi olupta, söz konusu mülklerden elde edilen gelirler vergilendirmeye tabi oluyor. Bu noktada altının çizilmesi gereken konu ise; istisna sınırı. Konut veya işyeri kira gelirlerinden vergi verecekler mevcut olan 3 bin TL'lik istisnadan yararlanabilirler. Bunun için bir takvim yılında elde ettikleri toplam kira gelirlerine bakmak lazım. 


Eğer, 2012 yılı boyunca konuttan elde edilen kira geliri 3 bin TL'yi geçmiyorsa beyan vermek zorunlu değil. 3 bin TL aşıldığı takdirde ise beyan vermek zorunlu. Böylelikle elde edilen kira gelirinden 3 bin TL'lik istisna düşülerek ödenecek vergi ortaya çıkıyor. İşyeri için bu istisna sınırı ise 25 bin TL. 


Buna göre; 

 

1- Konuttan elde edilen yıllık kira geliri toplamı 3 bin TL'nin altında ise beyanname verilmiyor.

2- Konuttan elde edilen yıllık kira geliri toplamı 3 bin TL'nin üzerinde ise beyanname veriliyor.

3- İşyerinden elde edilen yıllık kira geliri toplamı 25 bin TL'nin altında ise beyanname verilmiyor.

4- İşyerinden elde edilen yıllık kira geliri toplamı 25 bin TL'nin üzerinde ise beyanname veriliyor. 

5- Konut ve işyerinden elde edilen yıllık kira geliri toplamı 25 bin TL'nin üzerinde ise beyanname verilecek. 


Kira gelirlerinden düşülecek giderler var 

Ayrıca konut veya işyerinden elde edilen kira gelirlerinden düşülecek giderler de söz konusu. Bunun için ise mevzuatta iki yöntem karşımıza çıkıyor. Biri gerçek gider usulü, diğeri ise götürü gider usulü. Gerçek gider usulünde; yapılan giderler yıllık kira geliri toplamından düşülüyor. Götürü gider usulünü seçenler ise gerçek giderlere karşılık olmak üzere gelirlerinin yüzde 25'ini götürü olarak düşeceklerini onaylıyorlar. 


Örnek hesaplar..


Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? sorusu zihninizi meşgul ediyorsa aşağıdaki örneklemelere bakarak fikir sahibi olabilirsiniz.. 


2012 yılında elde edilen konut kira gelirinin 12 bin TL olduğunu varsayarak, götürü gider yönetiminin seçildiğini düşünelim. Öncelikle bu rakamdan konut kira geliri istisnası olan 3 bin TL'yi çıkarmak gerekiyor. Geriye kalan 9 bin TL götürü gider yöntemine göre hesaplandığında yani 9 bin TL'nin yüzde 25'ini aldığımızda 2 bin 250 TL kalıyor. 9 bin TL'den 2 bin 250 TL'yi düştüğümüzde kalan 6 bin 750 TL vergi matrahı olur. Bu durumda ödenmesi gereken gelir vergisi de yaklaşık 1000 TL oluyor. 


Uygulamayı işyeri kira gelirine uyguladığımızda ise; 2012 yılında işyeri konut kira geliri toplamının 60 bin TL olduğunu düşünelim. Götürü gider yöntemini uyguladığımızda 15 bin TL sonucu çıkar ve vergi matrahı da 45 bin TL olur. BU durumda ödenmesi gereken vergi tutarı da 9 bin 900 TL olur. 


Kira gelir vergisi beyanı nereye yapılacak? 

Konut veya işyeri kira gelirleri beyanı söz konusu ikametgah adreslerinin bağlı olduğu vergi dairesine veriliyor. 


Şebnem BER/Emlakkulisi.com 

Geri Dön