09 / 12 / 2023

Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır 2014?

Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır 2014?

Gelir Vergisi Kanununa göre mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak gelir vergisine tabi tutuluyor. Peki, kira gelir vergisi nasıl hesaplanır 2014?Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır 2014?

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutuluyor.


Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracılarıdır.


Kira geliri elde edenler ile kiracıların;

- Konutlarda her bir konut için 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edilmesi halinde,

- İşyerlerinde ise, miktar sınırlaması olmaksızın kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunluluğu bulunmaktadır.


Banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinde, bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır.


Kira gelir vergisi nasıl hesabı..

Ödeyeceğiniz gelir vergisini www.gib.gov.tr adresindeki “Hesaplamalar ” bölümünden yararlanarak öğrenebilirsiniz. Hesaplamada kullanılan veriler şu şekilde sıralanıyor:


Beyanname Dönemi - 2013

Gayri Safi İratlar Toplamı


Vergiden İstisna Edilen Tutar

0  - 3200


Kalan


İradın Tesbit Şekli

Gerçek  Götürü

Giderler (İstisnaya 

İsabet Eden Kısım Hariç)


Safi İrat

Vergi Bildirimi

Safi İrat


İndirimler

Vergiye Tabi Gelir(Matrah)

Hesaplanan Gelir Vergisi

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler

Ödenecek Gelir Vergisi

İade Edilecek Gelir Vergisi

Damga Vergisi


Kira gelir vergisi ödemesi nasıl yapılır?


Geri Dön