Kira gelir vergisinde dikkat edilecek 15 madde!

Kira gelir vergisinde dikkat edilecek 15 madde! Kira gelir vergisinde dikkat edilecek 15 madde!

Kira gelir vergisi beyanname ve ödeme sürecinde bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte kira gelir vergisinde dikkat edilecek 15 madde..1 Mart'ta başlayan kira gelir vergisi beyanname ve 1. taksit ödeme dönemi devam ediyor. Mükellefler beyannamelerini 26 Mart akşamına kadar verebilecek, ödemeler ise 31 Mart akşamına kadar devam edecek. Vergide ikinci taksitler ise Temmuz ayında ödenecek.

2018 kira gelir vergisini gayrimenkulünü 1 Ocak - 31 Aralık'ta kiraya vererek gelir elde edenler ödüyor. Vergide her sene istisna sınırı belirleniyor. Konut kira vergisi hesaplamalarında istisna indirimi de uygulanıyor. Ortaya çıkan rakam üzerinden vergilendirme yapılıyor.

Vergilendirme sürecinde fazla ödeme yapmamak veya az yapılan ödeme nedeniyle ileride vergi cezası ile karşılaşmamak için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kira gelir vergisinde dikkat edilecek 15 madde şu şekilde sıralanıyor:

Kira gelir vergisinde dikkat edilecek 15 madde

1- Kira gelir vergisi beyana dayalı vergi olması nedeniyle, istisnadan yüksek bedelde elde edilen gelirin eksiksiz bir şekilde bildirilmesi gerekiyor.

2- 2017'de konutunu kiraya vererek 3 bin 900 TL'den, işyerinde ise 30 bin TL'den yüksek gelir elde edenler 2018'de vergi beyannamesi veriyor.

3- Kira gelir vergisi beyannameleri ilgili vergi dairesine giderek veya internet şubesinden hazır beyan sistemi ile de verilebiliyor. Hazır beyan sisteminde bilgiler, doğrulandıktan sonra beyan verilmiş oluyor.

4- Kira gelir vergisi beyannamesinin 26 Mart akşamına kadar verilmesi gerekiyor.

5- Kira gelir vergisi beyanname sürecinde gider yöntemlerinden biri seçilerek vergide indirim yapılabiliyor. Kimi zaman giderlerin elde edilen gelirden fazla olması halinde vergi mükellefiyeti düşebiliyor.

6- Kira gelir vergisi beyannamesi verilirken götürü gider yönteminin seçilmesi halinde yüzde 15 indirim uygulanıyor. Hakları kiraya verenler bu indirimi uygulayamıyor. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemiyor.

7- Gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde ise bazı gerçek masrafların tamamı bunları vergiden düşebiliyor. Gerçek gider yöntemi indirimleri için tıklayın.

8- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5’i indirilebiliyor. İktisap bedelinin yüzde 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak olup, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacak. 2013 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanamayacak.)

9- Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekiyor.

10- Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekiyor.

11- Küçük ve kısıtlıların mükellef olması durumunda bunlar adına verilecek olan yıllık gelir vergisi beyannamesi veli, vasi veya kayyum tarafından imzalanıyor.

12- Mal ve haklara hisseli olarak sahip olunması halinde, her ortağın sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirlerini beyan etmesi gerekiyor. 

13- Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorunda oluyor. 

14- Ölüm halinde beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından veriliyor. 

15- Sadece kira geliri elde eden 60 yaş üzeri mükellefler ile engelli mükelleflerden yaşlılığı, engeli veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olanların, bağlı oldukları vergi dairesini veya Türkiye genelinde Vergi İletişim Merkezini (VİMER - 444 0 189) arayarak randevu almaları halinde adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunabiliyor.

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com