Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname dönemi başlıyor!

Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname dönemi başlıyor! Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname dönemi başlıyor!

2 milyon ev ve işyeri sahibi elde ettiği kira geliri için 1 Mart tarihinden itibaren gelirini beyan edecek. Kira geliri beyanında nelere dikkat edilmeli? İşte tüm merak edilenler...

Evi ve iş yeri kirada olanların 2018 yılında elde ettikleri kira geliri için beyanname verme dönemi başlıyor. Posta gazetesinde yer alan habere göre, 1 Mart - 25 Mart tarihleri arasında vergi beyannamesi verilecek. Aralık 2018 itibariyle kira geliri nedeniyle vergi mükellefi olanların sayısı 2 milyon. Kira gelirleri için istisna tutarı 4 bin 400 lira olarak belirlendi. Aylık 4 bin 400 liranın (ayda 367 liranın) altındaki kira geliri için beyanname verilmeyecek.

EVDE HİZMET SUNULUYOR

Kira gelirine ilişkin olarak beyanlar hazır beyan sistemi üzerinden yapılıyor. 2018 yılında ne kadar kira geliri varsa o kadar beyan edilecek. Eğer ev 3 ay boş kaldıysa ve 9 ay kira geliri varsa 9 aylık kira geliri beyan edilecek. 60 yaş üzeri, engelli, okuma-yazma bilmeyen ve hastalara talep edilmesi halinde vergi memuru gönderiliyor. Bunun için de Maliye’den randevu alınabiliyor.

İKİ TÜR YÖNTEM VAR

Kira gelirini beyan ederken 2 yöntemden (Götürü Gider ve Gerçek Gider yöntemi) birini seçmek gerekiyor. Yöntem seçimi ödeyeceğiniz vergi tutarı açısından da çok önemli. Götürü Gider yönteminin seçilmesi durumunda ‘iki yıl’ boyunca bu yöntem değiştirilemeyecek. Avantajı da gayrimenkulünüzle ilgili 1 kuruşluk masraf yoksa dahi indirim hakkı sağlaması. Götürü Gider uygulamasında oran daha önceleri yüzde 25 olarak dikkate alınmaktaydı. Ancak 2017 sonunda yapılan değişikle yüzde 15 oranına düşürüldü. Kiradaki evle ilgili bir gideriniz yoksa götürü gider yöntemiyle yüzde 15 indirim hakkınız olacak.

GERÇEK GİDER YOLUYLA

Gerçek Giderde; mülk sahibinin üstlendiği aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, mülke ilişkin sigorta giderleri, mülk konut ise banka kredisiyle alınması durumunda 5 sene süre ile faiz ödemeleri, mülke ait vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları, gayrimenkule ait bakım onarım ve idame giderleri, mülk sahibi kendisi de kirada oturuyorsa ödediği kira giderini vergi hesabından düşebiliyorsunuz.

KAYNANA HARİÇ

Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılmış olan gayrimenkullerin emsal kira bedeli, bu gayrimenkullerin kirası sayılıyor. Çünkü herkesin bu gerekçeyi ileri sürerek devlete vergi vermemesi ihtimali de var. Eğer bazı akrabalık ilişkisi söz konusu ise emsal kira bedeli uygulanmıyor. Yani anne, baba, büyükanne, büyükbaba, kardeş, çocuk ve torunların kullanımına tahsis edilen konut için emsal kira bedeli ödenmiyor. Kaynana ise bu sayılanların dışında. Ayrıca amca, dayı, hala, teyze gibi kişiler de evde bedelsiz oturursa vergi ödemek gerekli,  arkadaşlar da kira bedeli ödemek zorunda.

KREDİYLE EV ALANLAR

Bankadan krediyle ev alan kişi söz konusu evi kiraya vererek gelir elde ediyorsa gerçek gider usulünü seçmesi durumunda o yıla ait kira gelirinden bankaya yıl içinde ödediği kredi faizlerini indirebilecek. Örneğin; Ahmet Bey, 2018 yılında 250 bin liraya satın aldığı bir apartman dairesini, 1 Ocak 2018’de konut olarak kiraya vermiş ve yıllık 16 bin 800 lira gelir elde etmiştir. Aldığı konutun yüzde 5’i 12 bin 500 TL'dir. Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve istisnaya isabet eden tutarın ayrıştırılmasıyla kazançtan indirim konusu yapılabilir.

YENİ EVİ KİRAYA VERENLER

Boş kalan evin korumak için bedelsiz olarak başkalarının (örneğin arkadaşın) kullanımına bırakılması durumunda vergi ödenmiyor. Son 5 sene içinde ev alıp kiraya verenler ‘Gerçek Gider Yöntemi’yle satın alma bedelinin yüzde 5’ini kira gelirinden düşebilir. Örneğin; 2017 yılında 200 bin TL'ye aldığınız evden 2018 yılında 10 bin TL kira tahsil ettiniz. 200 bin TL'nin yüzde 5’i olan 10 bin lirayı kira gelirinden düşerek vergiden kurtulabilirsiniz. Yüzde 5’lik indirim, sadece tek bir konuta uygulanabilir. İş yeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller, yüzde 5’lik gider indiriminden faydalanamaz.

BEYANNAME VERİLMEZSE...

Kira gelirini beyan etmeyen vatandaşlardan, ödemedikleri vergi, cezalı ve faiziyle alınıyor. Beyanda bulunmayanlar ayrıca 4 bin 400 TL'lik konut kira geliri istisnasından yararlanamıyor.

ALTIN ORAN 1140 LİRA

Gerçek giderde, makbuz, fatura gibi belgeler 5 sene saklanacak. Ancak hiç harcamanız yoksa, bu durumda ‘Götürü Gider’ sizin için daha avantajlı olacak çünkü gelirden yüzde 15 indirim yapmaya imkan sağlıyor. Örneğin; 1000 TL aylık kira elde eden biri 1.140 liraya indirebilecek gerçek gideri bulunmuyorsa götürü gideri seçmesi lehine olacak ve bu şekilde daha az vergi ödeyecek.

BİRDEN FAZLA KİRA GELİRİ VARSA...

4 bin 400 TL'lik istisna tutarı, birden fazla mesken kirası elde edenler için kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacak. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması durumunda ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı (4 bin 400 lira) yararlanabilir.

İŞ YERİ SAHİPLERİ

İş yeri kira geliri 34 bin TL üzeri olanlar beyanname vermek zorunda. Bu mükellefler Götürü veya Gerçek Gider yöntemini seçebilir fakat Götürü Gider yöntemini seçenler, 2 sene geçmedikçe Gerçek Gider yöntemine geçemez. Ayrıca konut (istisna sonrası rakam) artı iş yeri brüt kira geliri 34 bin TL'nin üzeri olanlar da beyanname verecek. Evi başkasına kiraya vererek, kiraladığı bir başka evde oturanlar; ödedikleri kira tutarlarını gider olarak göstererek vergiden indirecek.

 

120 BİN TL'DEN FAZLA KAZANANA YOK

Ticari, zirai veya mesleki kazancı olmamakla birlikte istisna haddinin (4 bin 400 lira) üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç toplamı 120 bin TL'yi aşanlara uygulanmaz.


BOŞ OLAN EV İÇİN BİLDİRİM

-Kira beyannamesini hazır beyan sistemi üzerinden (http://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/) vermek mümkün.

-Eşler konuta yarı yarıya ortaksa ve kira geliri elde ediyorsa böyle bir durumda 4 bin 400 liralık istisna her bir hissedara uygulanacak.

-Kiraya verilmiş olan gayrimenkul, kiracı tarafından hem konut hem de işyeri olarak kullanırsa (home-office) elde edilen kira kazancına konut istisnası uygulanmayacak.

-Depozito kira geliri sayılamaz.

-Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ödenen katkı payları kazançlardan herhangi bir indirim konusu yapılamaz.

-Boş olan ve kira geliri elde edilmeyen gayrimenkuller için beyanname verilmesi gerekmiyor. Ancak bağlı olunan vergi dairesine bilgilendirme yapılmalı.

-Tapu sahibi başka kişi, kirayı elde eden başka biri olması halinde tapu sahibinin beyanname vermesi gerekiyor.

-Emekli de olsanız kira geliriniz istisna tutarı 4 bin 400 TL'yi aştığı sürece beyanname vermelisiniz.

-Kentsel dönüşüm kapsamında belediyelerden aldığınız kira yardımlarını kazanç olarak kabul edip beyanname vermenize gerek yok.

-İş yeri kiracılarının kesmekle yükümlü oldukları stopajları vergi dairesine yatırmamasından dolayı, mülk sahibinin herhangi bir sorumluluğu bulunmuyor.

Ev sahipleri dikkat! Vergi mükellefi olabilirsiniz!

pus