18 / 08 / 2022

Kira geliri olmayanların vergisi 2017!

Kira geliri olmayanların vergisi 2017!

Kira gelir vergisinde ödemeler Temmuz sonuna kadar devam ediyor. Peki, evini kiraya verip kira bedeli etmeyenler de vergi ödeyecek mi? İşte kira geliri olmayanların vergisi 2017..Kira gelir vergisinde 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz'a kadar devam ediyor. Ödemeler mal sahipleri tarafından vergi dairesine yapılıyor.


Taşınmazını kiraya verip kira bedeli hiç almayan veya düşük miktarda alanlarda, “emsal kira bedeli” esas alınıyor. Buna göre; Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması ve kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanıyor.


Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir.


Bina veya arazi için kira takdiri ya da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin yüzde 5’idir.


Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin %10’udur. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin yüzde 10’udur.


Örnek: 

Mükellef (A), 2016 yılında emlak vergisi değeri 300.000 TL olan bir apartman dairesini bedelsiz olarak arkadaşının kullanımına bırakmıştır. Bu durumda, mükellefin kira geliri elde etmediği halde, emsal kira bedeli hesaplaması ve bulunacak tutar kadar kira geliri elde etmiş sayılması gerekmektedir.


Emsal Kira Bedeli: 300.000 x yüzde 5 = 15.000 TL olacaktır. Bu tutar, beyan edilmesi gereken gelir olarak dikkate alınacaktır.


Aşağıda belirtilen hallerde ise emsal kira bedeli esası uygulanmaz:

● Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,


● Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz. Örnek olarak, mal sahibi baba, çocuğunun ikametine iki adet gayrimenkul tahsis etmişse sadece bir adet gayrimenkul için emsal kira bedeli hesaplanmayıp diğeri için emsal kira bedeli hesaplanacaktır.)


● Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,


● Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com