Kira kontratları nasıl yenilenir?

Kira kontratları nasıl yenilenir?


Kira kontratı, taşınmaz mallar için taraflar arasında yapılan kira anlaşmasına istinaden imzalanıyor. Kira kontratı süreli olabileceği gibi süresiz de olabiliyor. Peki, kira kontratları nasıl yenilenir?


Kira kontratları nasıl yenilenir?

Kira kontratı, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanıyor.


Kira kontratı ile ilgili esaslar ve bu kontratı imzalayan tarafların hakları Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor. Kira kontratı, taşınmaz mallar için taraflar arasında yapılan kira anlaşmasına istinaden imzalanıyor. 


Kira kontratı süreli olabileceği gibi süresiz de olabiliyor. Kira sözleşmeleri genellikle 1 yıllık olarak düzenleniyor. Peki, kira kontratları nasıl yenilenir?


Kira kontratı yenileme..

Kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılıyor.


Ancak taşınmaz sahibi, kontrat süresinin dolmasını öne sürerek kontratı feshedemiyor. 


Kira kontratının yenilenmesinin istenmemesi durumunda ise kira hukukunun düzenlendiği Borçlar Kanunu kapsamında yer alan haklı nedenlerin var olması gerekiyor.


Haklı nedenlerden birinin vuku bulması durumunda kira kontratına son verilebiliyor. Kiralayanın kanunda yer alan sözleşmeyi feshetme hakkı ve şartları şu şekilde açıklanıyor:


a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar

MADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,


2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,


belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


b. Yeni malikin gereksinimi

MADDE 351- Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.Belirsiz süreli kira kontratı nedir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com