Kira yardımı nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?

Kira yardımı nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?

Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan vatandaşlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kira desteği veriliyor. Peki, kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte tüm merak edilenler...


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen kira desteği başvurusu, bir çok vatandaş tarafından araştırılıyor. E-Devlet üzerinden birkaç adımda tamamlanabilen kira desteği başvurusu, aynı ekran üzerinden sorgulama yapılıyor. Peki, kira desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, E-Devlet kira yardımı başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hürriyet'te yer alan habere göre; kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet'ten gerçekleşiyor. e-Devlet’in “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
Daha sonra açılan pencere üzerinden “Uygulamaya Git” sekmesine tıklamanız gerekiyor.

Uygulamaya git kısmına tıklanmasının ardından “Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı isteniyor. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol edip, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz.” uyarısında bulundu. Bu ekran üzerinden istenilen bilgilerin kontrol etmesi gerekiyor.

KİMLER KİRA YARDIMI ALABİLİR? 

Yerleri kamulaştırılanlardan eski yerleşim yerini boşaltmak zorunda kalanların barınmalarında, öncelikle göçmen kabul merkezleri veya kamu kurum, kuruluş ve idarelerine ait binalardan ilgili valilikçe tespit edilecek olanlar kullanılırlar.

Barındırma ihtiyacının böylece karşılanamaması durumunda, haksahibi aile fertlerinden biri adına kayıtlı konutu yer alırken aileler hariç olmak üzere, ailelerin kesin iskânları sağlanıncaya kadar kira giderlerine katkı sağlamak amacıyla on altı yaşından büyük işçiler için yürürlükte bulunan asgari ücretin otuz günlük brüt tutarının yüzde ellisine kadar Bakan onayı ile aile başına belirlenecek miktar üzerinden geçici iskân için karşılıksız kira yardımı alınabiliyor.

Kanunun 12 nci maddesine göre hak sahibi olup, çeşitli nedenlerle iskânları gerçekleşemeyen ailelerden istenilmesiyle karşılıksız kira yardımının verilebilmesi için hak sahibi aile fertlerinden biri adına ülke dâhilinde kayıtlı konutun bulunmaması gerekiyor.

Karşılıksız kira yardımı ödemeleri yapılmadan önce; kiralanacak konutun yer aldığı Müdürlüğü tarafından hak sahibi ailelerin, kiraladıkları konutta ikamet edip etmedikleri, Nüfus Müdürlüğü ve Muhtarlıklardan T.C. kimlik bilgileriyle araştırılacak, gerekirse bizzat yerinde incelemeler gerçekleştirerek durum tespitinde bulunulacak. (EK-21B) Ayrıca ailelerden, kiralanan konuta ait kira kontratı ile elektrik, su, doğalgaz faturası gibi belgeler istenecek. Herhangi bir akraba ya da yakınları yanında kira ödemesi yapmadan oturanlara kira yardımı yapılamayacak.

Araştırmaların tamamlanmasının ardıından hangi hak sahibi ailelerin kira yardımı alıp alamayacağı İl Müdürlüğü içinde bulunan komisyon tarafından tutanak altına alınması planlanan (EK-21C) ve kira yardımı değerlendirme formu (EK-21B), ilgili bankanın mahalli şubesinde, aileyi temsile yetkili kişi adına açtırılan hesap numaralarıyla beraber hak sahibi olunan İl Müdürlüğüne gönderilecek. Hak sahibi  İl Müdürlüğü tarafından, ülke dâhilinde kayıtlı konutunun olup olmadığı tapu kayıtlarından araştırılacak, İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi uyarınca geçim fırsatının kaybedilerek edilmediği dosyasından sorgulanacak ve yapılacak aylık karşılıksız kira yardımı ödemesi için açtırılan hesap numaraları tahakkuk evrakına eklenerek liste haline dönecek.

Hak sahibi olunan İl Müdürlüğü'nce kirada yaşayan kiralanan konutun yer aldığı İl Müdürlüğü tarafından belirlenen ailelerin onaylı tutanağı (EK-21C), kira yardımı değerlendirme formu (EK-21B), ilgili bankada açtıkları hesap numarası ve gerekçesiyle beraber Genel Müdürlüğe bildirilip, Genel Müdürlükten alınacak Olur’u takiben verilecek talimat doğrultusunda karşılıksız aylık kira yardımı yapılacakt. Kira ödemeleri talep tarihinden sonraki ay başlayacak ve kesin iskân tarihinden bir önceki aya kadar devam edecek. Ödemeler, bizzat ilgilisine yapılabileceği gibi noter tasdikli vekâletname alınması durumunda vekiline de yapılabiliyor. Kiralanan konutların amacında kullanılıp kullanılmadığı İl Müdürlükler tarafından izlenecek.