02 / 07 / 2022

Kiracı apartman aidatını ödemezse ne olur?

Kiracı apartman aidatını ödemezse ne olur?

Sahibi olduğunuz evi kiraya verdiyseniz, apartman ortak gider aidatlarını kiracınız öder. Peki kiracı apartman aidatını ödemezse ne olur? diyorsanız tıklayın...
Apartman aidatlarının ödenmesi her kat malikinin uyması gereken bir yükümlülük. Nitekim ilgili kanuna göre, apartman kat sakinleri kapıcı, bahçıvan, güvenlik gibi ortak giderleri ve ortak kullanım alanlarının bakım, onarım gibi giderlerini ödemek zorunda. 


Evde kiracı varsa... 

Eğer söz konusu evde bir kiracı oturuyorsa, bu durumda kiracının ortak gider aidatlarını ödemesi gerekiyor. Ancak bazı durumlarda kiracılar bu ödemeyi yapmayabiliyor. Bu noktada öncelikle yöneticinin mal sahibinden bu borcu ödemesini talep eder. Çünkü ortak gider borçlarından mal sahibi de sorumlu. Eğer aidat ne kiracı ne de mal sahibi tarafından tahsil edilemiyorsa, bu durumda apartman genel kurulu tarafından dava açılabilir. 


Kat mülkiyeti kanununa göre aidat ödemekte aslında evsahibi yükümlüdür. Kiracı, bundan yasa gereği yükümlü değildir. Ev sahibi ödemediği için kiracıdan alınabilir, o da kira parasından düşülebilir. Ama genelde kira sözleşmesinde yazıldığı için bu masraflar kiraya ek olarak kiracıya yükletilir. Kira sözleşmesinde kiracının bu aidatları ödeyeceği konusunda anlaşma yapılmamışsa ev sahibi de sorumlu olacaktır. Eğer masrafları kiracının ödeyeceği sözleşmede yazılıysa aidatın ödenmemesi durumunda apartman yöneticisi ve diğer kat malikleri sulh mahkemesine başvurabilir.