25 / 05 / 2022

Apartman aidatı kiracıya mı ait?

Apartman aidatı kiracıya mı ait?

Apartman ile ilgili yasal düzenlemelere yer verilen kanun hükümlerine göre eğer evde kiracı varsa; apartman aidatı kiracıya mı ait? Kiracı apartman aidatını ödemezse ne olur? İşte sorularınızın yanıtı...Apartman aidatı kiracıya mı ait?

Apartman aidatı, apartmanın temizlik, bakım ve tadilat, bahçıvan gibi giderleri için tüm kat maliklerinden talep ediliyor. Konutta kiracının oturması durumunda bu yönetim gideri, kiracıya ait oluyor.


Ancak aidat giderlerinin kiracıdan tahsil edilememesi durumunda, yönetici bu borcu kat malikinden talep ediyor. Aksi halde, yönetim borcun ödenmediğini gerekçe göstererek dava açabiliyor.


III - Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :

Madde 20 – Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:


Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;


Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;  katılmakla yükümlüdür.


Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.


Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. 


Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.


Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.Kiracı apartman aidatını ödemezse ne olur?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com