Kiracının iflası!

Kiracının iflası! Kiracının iflası!

Konutunuzu kiraya verdiğiniz kiracının iflası halinde, kira sözleşmesinin feshini talep edebiliyorsunuz. Ayrıca kanuna göre iflasın gerçekleşmemesi halinde, olası bir iflasa karşı önlem olarak güvence isteyebiliyorsunuz...

Kiracının iflası!

Kiralama ilişkilerinde tarafların birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları bulunuyor. Bu hak ve sorumluluklar içerisinde, kiracının iflasına karşılık kiraya verenin güvence istemesi de yer alıyor.


Gerçekleşen iflas durumlarında ise, kiraya veren sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebiliyor. Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan "Kiracının iflası" ile ilgili hükümler şu şekilde sıralanıyor;


Borçlar Kanunu: Kiracının iflası

MADDE 332- Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflas ederse kiraya veren, işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir.


Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com