Kiracının vergi kesintisi mal sahibinden istenemez!

Kiracının vergi kesintisi mal sahibinden istenemez!

Vergi Usul Kanunumuzda (VUK) müteselsil (zincirleme) sorumluluk müessesesi vardır (VUK Md. 11). Ancak, yasa müteselsil sorumluluk uygulamasında usul ve esasları belirleme yetkisini Maliye Bakanlığı'na vermiştirSoru: Kiracı, işyeri kirasından yüzde 20 oranmda kestiği Gelir Vergisi kesintisini mal sahibi adına vergi dairesine ödemezse, ileri ödenmeyen Gelir Vergisi kesintisi mal sahibinden istenir mi Mal sahibinin kira stopaj mm ödenmesinden dolayı bir sorumluluğu var mı • Üzeyir SARMAN

Cevap: Vergi Usul Kanunumuzda (VUK) müteselsil (zincirleme) sorumluluk müessesesi vardır (VUK Md. 11). Ancak, yasa müteselsil sorumluluk uygulamasında usul ve esasları belirleme yetkisini Maliye Bakanlığı'na vermiştir. İşyeri kira ödemelerinde kiracının yüzde 20 oranmda yaptığı vergi stopajını vergi dairesine ödememesi halinde, mal sahibinin de müteselsüen sorumlu olacağma dair bir düzenleme yapmamıştır. Bu nedenle kiracının mal sahibine ödediği işyeri kirasından kesmesine rağmen vergi dairesine ödemediği, Gelir Vergisi kesintisi mal sahibinden istenemez.
Posta