Kiracısını ihtiyaç nedeniyle çıkartana 3 yıl yasak!

Kiracısını ihtiyaç nedeniyle çıkartana 3 yıl yasak! Kiracısını ihtiyaç nedeniyle çıkartana 3 yıl yasak!

Kiracının gereksinimden dolayı çıkartılmasından sonra kiralama yasağı getiriliyor. Buna göre, ev sahibi, evini üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamıyor.Ev sahibi ve kiracının kanunen birbirlerine olan yükümlükleri bulunuyor. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamına alındı. Kanun kapsamına alınmasıyla kiracı ve mülk sahibinden çok bir borç alacak ilişkisine dönüştü. 

Buna göre, kiracının gereksinimden dolayı çıkartılmasından sonra kiralama yasağı getirildi. Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamıyor.

3 YIL YASAK

Borçlar Kanunu'nda ilgili 335. maddede şu ifadeler yer alıyor:

''Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz. Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.''

Kiracı kira sözleşmesini fesh ederse ne olur?

Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiğinde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre kadar devam ediyor. Kiracının bu sürenin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması durumunda, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona eriyor. Kiraya veren, yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralananı başka biçimde kullanmakla elde ettiği veya elde etmekten kasten kaçındığı yararları kira bedelinden düşünmek zorunda.

Kira sözleşmesi yaparken dikkat!

Nuran IŞIK/Emlakkulisi.com