Kiracısını çıkaran ev sahibi evini 3 yıl kiralayamayacak! 

Kiracısını çıkaran ev sahibi evini 3 yıl kiralayamayacak!  Kiracısını çıkaran ev sahibi evini 3 yıl kiralayamayacak! 

Kiracısını ihtiyaç nedeniyle çıkaran  ev sahibi ceza alacak. Alınan yeni karara göre kiracısını ihtiyaç nedeniyle çıkaran ev sahibi, 3 yıl boyunca yeni kiracıya evi kiralayamayacak.


Ev sahibi ile kiracının birbirine karşı yükümlülükleri bulunuyor. Ancak yeni alınan kararla birlikte ev sahiplerinin, daha dikkatli davranması gerekiyor. Borçlar Kanunu'nda, ev sahipleri ile ilgili yeni bir yasa taslağı hazırlandı. 

Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre, kiracının gereksinimden dolayı çıkartılmasından sonra kiralama yasağı getirildi.htiyaç nedeniyle kiracısını çıkaran ev sahibi evini 3 yıl boyunca kiraya veremeyecek. 

Borçlar Kanunu 355'inci maddede, "Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz. Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür." ifadeleri yer aldı.