Kirayı geciktiren kiracılar nasıl tahliye edilir?

Kirayı geciktiren kiracılar nasıl tahliye edilir?


Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında kirayı geciktiren kiracı nasıl tahliye edileceğini kaleme aldı. Peki kirayı geciktiren kiracı nasıl tahliye edilir?


Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında kirayı geciktiren kiracı nasıl tahliye edileceğini yazdı. Peki kirayı geciktiren kiracı nasıl tahliye edilir?

Kirayı geciktiren kiracılar nasıl tahliye edilir?

İşte Feride Hilal İmal'in konuyla ilgili o yazısı...

Öncelikli olarak kiracıya karşı sulh hukuk mahkemesinde bir tahliye davası açmak mümkün. Bu davanın sonunda ilamı icraya koyarak kiraya verilen gayrimenkulün tahliyesini isteyebilir. Kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin bitmesi halinde kiralayan doğrudan icra dairesi aracılığıyla gayrimenkulün tahliyesini isteyebilir ki bu ilk yoldan daha kolay ve daha çok tercih edilen bir yoldur. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliye talepli ilamsız takip yapılır. Adi kiralara ilişkin olarak TBK M. 315 de şöyle: "Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar."

Ocak 2022 kira artış oranı 3 maddede tüm detaylarıyla!

Ev sahibi ve kiracı hakları 30 maddede tüm detaylarıyla!