Kırşehir'de 1 milyon 458 bin 566 TL'ye satılık arsa ve tarla!

Kırşehir'de 1 milyon 458 bin 566 TL'ye satılık arsa ve tarla! Kırşehir'de 1 milyon 458 bin 566 TL'ye satılık arsa ve tarla!

Nevşehir İli Kırşehir İlçesi, Yenice Mahallesinde yer alan arsa ve tarla niteliğindeki taşınmazlar 18 Kasım 2014 tarihinde saat 09:00 ile 09:10 arsında ihaleye çıkıyor..Nevşehir İli Kırşehir İlçesinde yer alan arsa ve tarlaların tamamı 1 milyon 458 bin 566 TL bedelle satılıyor. Satışı açık arttırma usulüyle yapılacak olan taşınmazların ilk satışı 18 Kasım 2014 tarihinde saat 09:00 ile 09:10 arasında yapılacak.Taşınmazların ikinci satışı ise 15 Aralık 2014 tarihinde Kırşehir Satış Memurluğu tarafından gerçekleşecek.


İhale İlanı


T.C KIRŞEHİR (SULH. HUKUK MAH.) SATI MEMURLUĞU


Aşağıda cinsi, mevkii,miktarı yazılı taşınmazların İİK.hükümleri uyarınca açık artırma sureti ile umum arasında Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi Kaleminde 18.11.2014 tarihinde belirtilen gün ve saatlerde 1.satışı yapılacaktır.Aynı gün alıcısı çıkmaz veya teklif edilen fiyat muhammen bedelin % 50 sini karşılamaz ise aynı yer ve saatlerde 15.12.2014 tarihinde 2.satışı yapılacaktır.Bu satışta muhammen bedelin % 50 sini karşılamak sureti ile en çok artırana ihale yapılacaktır.


Kıymeti: 1.458,566 TL


1.Satış Günü 18.11.2014 09:00 ile 09:10 arasında


2.Satış Günü 15.12.2014 09:00 ile 09:10 arasında


1- Satış peşin para ile olup,talep halinde alıcıya 10 güne kadar yasal süre verilir.İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıylaen çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir


2- Satışa iştirak etmek isteyenlerden % 20 teminat alınacaktır. Paydaşların paylarınınbu bedeli karşılamaması halinde onlardan da ilave teminat alınarak % 20 ye ulaştırılacaktır.


3- Taşınmazlardan 4059 ada, 4,5,6,7,9,10,11 parsel sayılı taşınmazlar ayrık nizam 2 kata müsaadeli en fazla %20 inşaat alanlı konut alanında kalmaktadır. Gecekondu önleme bölgesinde kalmakta olup 775 sayılı kanuna tabidir. 483 ada 15-16 parseller. 742 ada 1 parsel, 742 ada 1 parsel, 479 ada 7 parsel, 480 ada 19,20 parseller, 667 ada 5 parsel, 665 ada 5 parsel, 665 ada 1-3-6-8-13 nolu parseller ve 666 ada 6 nolu parsel belediye sınırları içerisinde imar planı dışında kalmakta olup imar uygulaması görmemiş Kadastro konumunu korumaktadır.  Taşınmazlardan 665 ada 11 parsel üzerinde 450,00 TL değerinde muhtelif ağaç, 20,000,00 TL değerinde ev, müştemilat, 6656 ada 6 parsel üzerinde 750,00 TL değerinde muhtelif ağaç 665 ada 8 parsel üzerinde 14,950 TL değerinde ağaç bulunmakta olup diğer parseller boş durumundadır.


4- Satışta damga vergisi,tellaliye ücreti,tapu masrafları ve % 18 KDV alıcıya aittir


5-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililere (*) taşınmazlar üzerindeki her türlü hak iddialarını belgeleri ile birlikte 15 gün içerisinde satış memurluğuna bildirmezlerse,hakları tapu siciliyle sabit olmadığı taktirde satış bedelinin paylaştırılmasından hariç kalacaklardır.


6-7- Şartnamesi ilan tarihinden itibaren açık olup,masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, daha fazla bilgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 2014/9 satışsayılı dosyasına müracaatları, kendilerine tebligat yapılamayan ile umuma ve sair tüm ilgililere ilanen tebliğ olunur. 20.05.2014 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahiplerine dahildir.


İlanın tam metni için tıklayın