Kızılay bir bütün olarak projelendirilecek

Kızılay bir bütün olarak projelendirilecekTMMOB Şehir Plancıları Odası, Emek İşhanı'nın gelişigüzel kararlarla değil, Kızılay kent merkezine ilişkin bütüncül bir plan çerçevesinde işlevlendirilmesi gerektiğini belirtti


Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Emek İşhanı'nın Çankaya Belediyesi ve  Ankara  Büyükşehir Belediyesi arasında tartışmaya neden olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Ankara'nın ve Türkiye'nin ilk gökdeleni olan ve bir süre önce bir iş adamına satılan Emek İşhanı'nın, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında işlevlendirilmesi konusunun gündeme geldiği hatırlatıldı.

Yeni sahiplerinin isteği doğrultusunda, Çankaya Belediyesinin Emek İşhanı'na kullanım değişikliği getirerek, otele dönüştürülmesi yönünde girişimlerde bulunduğu ve konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesi Trafik Dairesi Başkanlığı ile yazışmalar yapıldığı savunulan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu girişime karşı görüş bildirerek, yurt ve benzeri kullanımların daha yerinde olacağını bildirdiği vurgulandı.

Açıklamada, gerek kent merkezindeki konumu, gerek kent kimliği açısından önemi dikkate alındığında, Emek İşhanı'nın bu iki yaklaşımdan daha duyarlı, bilimsel ve planlama açısından daha kapsamlı bir yaklaşımı hak ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ankara'nın en önemli kamusal mekanlarından Kızılay Meydanı'nın, bu niteliğini geri kazanmak için bu türden kapsamlı bir çalışmaya ihtiyacı bulunmaktadır.

Geçtiğimiz dönemde, gelişigüzel kararlarla yaratılan alışveriş merkezleri ve kent içi otoyol politikalarıyla krize itilen Kızılay kent merkezinin bir bütün olarak planlanması ve projelendirilmesi artık bir zorunluluktur. Emek İşhanı gelişigüzel kararlarla değil, Kızılay kent merkezine ilişkin bütüncül bir plan çerçevesinde işlevlendirilmelidir."

AA