Kocaeli'de 1.2 milyon TL'ye icradan mağaza!

Kocaeli'de 1.2 milyon TL'ye icradan mağaza!

T.C. Kocaeli 1. İcra Dairesi, Kocaeli ili İzmit ilçesi Ömerağa mahallesinde bulunan kargir mağazayı 1 milyon 200 bin TL'den satışa çıkardı. 13 Ocak 2012 Cuma günü 11:00-11:10 saatleri arasında yapılacakVerilen ilan şöyle;

T.C. MERKEZ / KOCAELİ 1. İCRA DAİRESİ

2011/360 TLMT.   -   Örnek No: 64 TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:

Taşınmazın Bilgileri: Kocaeli ili İzmit ilçesi Ömerağa mahallesi 870 ada 32 parselde kayıtlı Kargir mağaza cinsi taşınmaz.

Taşınmazın Adresi: Ömerağa mah. Sahabettin Bilgisu cad. (Ankara caddesi) N:66 İzmit / KOCAELİ

Taşınmazın Yüzölçümü: 502,75 m2

Taşınmazın Özellikleri: Parsel üzerinde mağaza vasıflı 2 katlı binanın toplam kullanım alanı 400 m2 dlr. imar durumuna göre parsel üzerinde bulunan binada tarihi eser şerhi olduğu anlaşılmaktadır. Bina için yapılacak her türlü tadilat için Anıtlar Kurulundan görüş alınmasıgerekmektedir. Toplu taşım araçları ile ulaşım imkanı vardır ve her türlü Belediye hizmetinden istifade etmektedir. Şehrin merkezi mahallesinde ve ticaretin yoğun olduğu bir cadde üzerinde bulunması, D-100 karayoluna çok yakın olması değerini olumlu olarak etkilemektedir.

Takdir Olunan Kıymeti: 1.200.000,00

KDV Oranı: % 18

1. Satış Günü: 13/01/2012 Cuma 11:00 -11:10 saatieri arasında

2. Satış Günü: 23/01/2012 Pazartesi 11:00-11:10 saatleri arasında

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır. Satış Şartlan:

1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte KOCAELİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu.miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin paça iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir. Tellaliye harcı ve birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesui olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/360 TAL. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc.İf.K.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yönetmelik Örnek No :27

B:74042

İlan için tıklayın!