Kocaeli'de satılık 396 bin TL'ye arsa!

Kocaeli'de satılık 396 bin TL'ye arsa!

Kocaeli-Gebze'de satılık arsa. Kocaeli-Gebze-İstasyon İstasyon mh. arsanın toplam bedeli 396 bin TL' dir. Satış 13 Haziran 2011 günü Gebze 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu adresinde açık artırma suretiyle yapılacak....Tapu Kaydı İmar Durumu     Satış Saati Muhammen Bedel : Kocaeli-Gebze-istasyon istasyon mh. 1931 ada, 2 parsel, 480 m2 , Arsa : 1/1000 ölçekli meri uygulama imar planında konut alanında kaldığı, ayrık

 
Tapu Kaydı imar Durumu  :   nizam 4 kat, H=12.50m ve TAKS=0.40    ' : Kocaeli-Gebze-İstasyon İstasyon mh. 1931 ada, 3 parsel, 502 m2 , Arsa : 1/1000 ölçekli meri uygulama imar planında konut alanında kaldığı, ayrık nizam 4 kat, H=12.50m ve TAKS=0.40

Tapu Kaydı İmar Durumu      : Kocaeli-Gebze-istasyon istasyon mh. 1931 ada, 6 parsel, 270 m2 , Arsa : 1/1000 ölçekli meri uygulama imar planında konut alanında kaldığı, ayrık nizam 4 kat, H=12.50m ve TAKS=0.40


Tapu Kaydı İmar Durumu     : Kocaeli-Gebze-istasyon istasyon mh. 1931 ada, 7 parsel, 558 m2 , Arsa : 1/1000 ölçekli meri uygulama imar planında konut alanında kaldığı, ayrık


Tapu Kaydı İmar Durumu    nizam 4 kat, H=12.50m ve TAKS=0.40 : Kocaeli-Gebze-istasyon istasyon mh. 1936 ada, 2 parsel, 396 m2 , Arsa : 1/1000 ölçekli meri uygulamalma planında konut alanında kaldığı, ayrık nizam 6 kat, H=18.50m ve TAKS=0.40 : 1931 ada 6 ve 7 parsellerin üzerinde

Mükellefiyetler  SEDAŞ lehine irtifak hakkı vardır. : 14:15-14:30-Arası : 1931 ada 2 parsel 312.000,00.-TL

1931 ada 3 parsel 326.300,00.-TL

1931 ada 6 parsel 135.000,00.-TL

1931 ada 7 parsel 279.000,00.-TL

1936 ada 2 parsel 396.000,00.-TL

Satış Şartları

1- Satış 13/06/2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Gebze 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 23/06/2011 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin pare veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir, iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 26/04/2011
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİK m.126)

Münevver Danış/Emlakkulisi.com