Kocaman Kardeşler İnşaat Elektrik Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kocaman Kardeşler İnşaat Elektrik Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Kocaman Kardeşler İnşaat Elektrik Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kocaman Kardeşler İnşaat Elektrik Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kayhan Kocaman, Ayhan Kocaman ve Hasan Kocaman ortaklığıyla 60 bin TL sermaye ile 24 Mayıs'ta Şişli'de kuruldu.Kocaman Kardeşler İnşaat Elektrik Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kayhan Kocaman, Ayhan Kocaman ve Hasan Kocaman ortaklığıyla 60 bin TL sermaye ile 24 Mayıs'ta Şişli, Kurtuluş Eskişehir Mahallesi'nde kuruldu. 


Kocaman Kardeşler İnşaat Elektrik Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak, 2.- Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. 3.- Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 4.- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 5.- Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, menfi mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 6.- Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. 7.- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat ve elektrik işlerinde  taahhüt,montaj,tamirat,yenileme,cephe kaplaması ve tamiratı işleri yapmak ve müstakil konut, işhanları, fabrikalar,yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 8.- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini yapmak yaptırmak ve taahhüt etmek. 9.- Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak,elektrik tesisatlarını hazırlamak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin her türlü müteahhitliğini tadilat,cephe tamiratı ve montaj işlerini, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 10.- Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak. 11- İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 12- İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. A-Şirket her türlü metal, alüminyum doğrama, profil ve aksesuarları ile bunların yan ürünlerinin imalatı, alım ve satımı, ithalat ihracatını yapmak. B-Şirket her türlü sanayide ve evlerde kullanılan metal, alüminyum ve diğer maddelerden imal edilmiş küpeşte ve profillerin tüm bağlantı aksesuarlarının, kara, deniz ve hava taşıtlarında kullanılan ve değişik metallerden yapılmış küpeştelerin, bağlantı aksesuarlarının imalatı, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ihracatını yapmak. Bu ürünleri gerektiğinde fason olarak dışarıya yaptırmak. C-Şirket her türlü montaja hazır metal, alüminyum malzemelerinin montaj ve işçiliğini yapmak, yaptırmak. D-Her türlü metal, bakır, çinko, alüminyum ve alaşımlardan mamul malların imalatı, alım ve satımı, ithalat ihracatını yapmak.


Kocaman Kardeşler İnşaat Elektrik Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Şişli, Kurtuluş Eskişehir Mahallesi, Değirmen Sokak,15-17