Kolay Boya Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kolay Boya Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Kolay Boya Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Kolay Boya Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Beyoğlu'nda 10 bin TL sermaye bedeli ile Fahrettin Ömer Atakoğlu ve Mert Saltık ortaklığında kuruldu. Kolay Boya Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Beyoğlu'nda 10 bin TL sermaye bedeli ile Fahrettin Ömer Atakoğlu ve Mert Saltık ortaklığında kuruldu. 

Kolay Boya Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konusu:
konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin, ev ve özel binaların, hastaneler, sosyal tesisler, okullar, turistik tesisler, otel ve motellerin, her türlü şahıs ve hükmi şahıs işletmelerinin badana, boya ve dekorasyon işlerini, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri, havalandırma ve klima sistemleri montaj, bakım, tadilat ve servis işleri, iç mekan ve dış çevre temizliği, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlaması vb. işleri yapmak veya yaptırmak, bunların internet ortamında pazarlamasını yapmak. b. Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, her türlü temizlik malzemelerinin tesisatlarında kullanılan mekanik, elektromekanik teknik cihaz ve elektrik malzemelerinin, fayans, yer karosu, lavabo, tuvalet, banyo küveti, armatür, su bataryaları gibi banyo ve mutfak aksesuarlarının, havalandırma ve klima sistemlerinin, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, internet ortamında pazarlaması. ithalatı ve ihracatını yapmak. c- Şirket amacını gerçekleştirilmesi için gayrimenkuller iktisap eder, ifraz ve tevhit işlemleri yapar, satar, kiraya verebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ ile üzerinde ipotek ve başka ayni tesis fek eder. İttifak hakları da tesis eder. d- Yurt içinde ve dışında taşınır, taşınmaz mallar, bunlar üzerinde ayni ve şahis haklar ve fikri mülkiyet hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinden alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarruf işlemler yapabilir, leh ve aleyhinde her çeşit ayni, istifak, kira, şuf`a, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mükiyeti, ipotek vesair hakları istisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Başkalarının malları üzerinde irtifak, gayrimenkul mükellefiyeti, inşaat (üst) hakkı gibi ayni haklar tesis ettirebilir, üçüncü şahıs ve firmaların kredi ve diğer borçlanmaları için kefalet verebilir ve kefalet alabilir, kefil olabilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tehvid, taksim, parselosyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. e- Şirket uzun, orta ve kısa vadeli istikrazda bulunur, kredi anlaşmaları yapar. Şirket alacaklarından dolayı başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine rehin ve ipotek tesis eder, gerektiğinde rehin ve ipoteği kaldırabilir. f- İhracat, ithalat, toptan ve perakende dahili ticaret yapar. g- Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak eder, şubeler açabilir, mağazalar açabilir, mevcut işletmeleri devralır. h- Bayilik, acentelik, taşeronluk, distribütörlük, komisyonculuk, ve mümessillik anlaşmaları yapar, her türlü fason işleri yaptırır, taahhütlere girer. i- Şirket iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği bilcümle ticari ve sair muameleleri yapar. j- Şirket maksat ve mevzuu ile alakalı faaliyetleri için faydalı olan ihtira haklarını beratlarını, lisans, imtiyaz ve telif haklarını, marka, patent , model, konw-hnow, resim ve ticaret ünvanlarını ve benzeri gayri maddi, maddi hakları iktisap eder, kullanır, satar, devreder, kiralar ve kiraya verir. k- Maksat ve mevzu ile ilgili, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında ihalelere girer. l- Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tezhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. m- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

Adres: Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Akçe Sok. No:6/2 BEYOĞLU