Konak Tünelleri için yapılan itiraza mahkemeden ret!

Konak Tünelleri için yapılan itiraza mahkemeden ret!

TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın, İzmir'deki Konak Tünelleri projesinin öniinii açan imar planı değişikliğine karşı açtığı dava reddedildi. Konu ile ilgili TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama yapıldı...TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın, İzmir'deki Konak Tünelleri projesinin öniinii açan imar planı değişikliğine karşı açtığı dava reddedildi. TMMOB  İzmir  İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kentlerimize yönelik saldırıların hukuk nezdinde de meşrulaştığının örneklerinden biriyle daha karşı karşıyayız. 


Yargı, 'Konak Tüneli Projesi' olarak bilinen, 21.01.2013 tarih ve 1125 sayılı bakanlık oluru ile onaylanan İzmir ili Konak-Yeşildere Bağlantı Yoluna ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine karşı TMMOB Şehir Plancıları Odamız'ın açtığımız davayı, ne yazık ki ret ile sonuçlandırmıştır." denildi. Geçen yılın başından bu yana hem hukuki boyutta hem de kamuoyunu bilgilendirmek üzere Konak Tünelleri projesi hakkında mücadele sürdürüldüğü belirtilerek, bunun sadece şehir merkezine yapılmakta olan bir tünel ve ona bağlanan dört şeritli karayoluna karşı olmadığı, plansız planlama ve şehrin meselelerine yönelik olarak üretilen günübirlik çözümlerle ortaya çıkan ve geri dönüşü olmayan günübirlik çözüm ve politikalara yönelik olduğu belirtildi. Dava sürecinde bilirkişi incelemelerinin yapıldığı, davaya konu olan planların incelenmesi sonucu oluşturulan bilirkişi raporunda, alanın hem arkeolojik sit alanı hem kentsel sit alanı hem de yerleşim alanı olduğu gerçeğini dikkate almaksızın, doğrudan ulaşım talepleri dikkate alınarak hazırlandığı, rapora yapılan itiraza karşın davanın aleyhlerine suçlandığı belirtildi.Son Dakika