Konut Edindirme Yardımı hak sahipleri listesi yayınlandı!

 Konut Edindirme Yardımı hak sahipleri listesi yayınlandı!Konut Edindirme Yardımı (KEY) hak sahipleri listesi bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında ilan edildi. 8'inci ödeme devresinde 479 kurumdan alınan bilgiler çerçevesinde hak sahiplerine ödeme yapılacakYeni Konut Edindirme Yardımı (KEY) listesi yayınlandı. 8'inci ödeme devresinde 479 kurumdan alınan bilgiler çerçevesinde hak sahiplerine ödeme yapılacak. 

     Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ''5939 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73'üncü Maddesi ile Eklenen Hükme Göre Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi'' bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

     

     -Ödemeler Ziraat Bankası'ndan- 

     

     Kanun gereği Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası AŞ tarafından bildirilen listelerdeki kişiler, alacakları KEY tutarlarını bugünden itibaren ''www.keyodemeleri.com'' internet sitesinde sorgulayabilecek. 

     KEY ödemeleri, kimlik numarasıyla, yabancı uyruklu hak sahiplerine ise yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile Ziraat Bankası'ndan yapılacak. 

     Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümümün aslen/vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekiyor. Bugünden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irat kaydedilecek. 

AA