10 / 08 / 2022

Konya Ilgın TOKİ Konutları'ndaki 213 gayrimenkul satılıyor!

Konya Ilgın TOKİ Konutları'ndaki 213 gayrimenkul satılıyor!

Toplu Konut Başkanlığı, Ilgın TOKİ Konutları'ndaki 197 adet işyeri ve 16 adet konutu satışa çıkardı. İhale 9 Şubat günü açık artırma usulüyle gerçekleşecek.Toplu Konut Başkanlığı, Ilgın  TOKİ  Konutları'ndaki 197 adet işyeri ve 16 adet konutu açık artırma usulüyle satıyor.


BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK

-Fotoğraflı nüfus cüzdanı, 

-Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları, 

-Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak; 

-Muhammen bedeli 19.999.- TL ye kadar olanlar için 1.000.-(Bin) TL, muhammen bedeli 20.000 - 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL, 

-Muhammen bedeli 100.000-349.999.- TL'ye kadar olanlar için 10.000.-(0nbin) TL, - muhammen bedeli 350.000 - 2.999.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL, - muhammen bedeli 3.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadırlar. 


-Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname, - Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri. (Alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi"ni imzalayacaklardır.) 


ÖDEME KOŞULLARI: Vadeli satışlarda belirlenen peşinat oranları asgari oranlar olup, dileyen alı* Vadeli İşyeri/konut satışlarında taksit borç bakiyesi, vade süresince her altı ayda bir (Ocak ve Temmuz), teslim ve artış oranı bilgilerini içeren tabloda yer alan artış oranları uygulanarak hesaplanır ve alıcı tarafından ödenir. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, söz konusu satışlar ile ilgili ilk artış uygulaması Temmuz 2017 tarihinde realize edilecektir. 


Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (tek nüsha) damga vergisi, ihale karar pulu ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir. 


Muhammen bedeller bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenmiş olup, vadeli işyeri satışlarında Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın (işyeri/konut) tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kalan vadelere yayılarak, peşin işyeri satışları ile konutların satışlarında ise projenin teslimi aşamasında peşin olarak tahsil edilecektir. 


Taşınmazlar, Açık Artırmada yalnızca vadeli olarak satışa sunulacak olup, tüm işyerleri için yüzde 25 peşin 120 ay, Afyon Merkez Çetinkaya, Bitlis Beşminare Alt Gelir, Çankırı Korgun 2.Etap, Mersin Silifke 536 Konut, Trabzon Akçaabat 390 Konut ve Trabzon Çaykara 70 Konut projelerinde yer alan konutlar için yüzde 12 peşin 180 ay,  Ankara  Yapracık, Bitlis Beşminare, Eskişehir Odunpazarı, Eskişehir Odunpazarı Göçmen, Gaziantep Şahinbey 1.Bölge, Kayseri İncesu, Nevşehir Merkez Kale Etrafı, Van Korubaş Memursen ve Van Merkez Şerefiye projelerinde yer alan konutlar için yüzde 25 peşin 120 ay vade seçenekleri ile satılacaktır. Taşınmazlar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaktır. İdarece bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacaktır. Ilgın'ın Sesi Gazetesi