Kooperatif ortağının ölümüyle kooperatif ortaklığı son bulur

Kooperatif ortağının ölümüyle kooperatif ortaklığı son bulur

Posta Gazetesi'nden Tamer Heper, vatandaşların sorularını yanıtlıyor18 yıl önce annemden 20 milyon liraya evini satın almıştım. Kardeşim dava açtı ve mahkemece bilirkişi incelemesi yapıldı. Evin değeri 35 milyon lira olarak rapor edildi. Bu fark benim davamı olumsuz etkiler mi? A.G.

Bahsettiğiniz davada, kardeşiniz, annenizden bu evi para ödeyerek satın almadığınızı, tapuda bu değer üzerinden satın almış gibi gösterip aslında bağış aldığınızı iddia ediyordur. Çünkü iddiaların büyük çoğunluğu bu yöndedir. Küçük bir kısmı ise değerinden çok düşük bedelle satıldığını, bu nedenle de mirastan eksik hisse aldığını iddia eder. Bu durumda gayrimenkulün gerçek değerinin tespiti gerekmektedir ve mahkeme bunun için bilirkişi görevlendirir. Yabancılar arası ilişkide değer farkı önem arzeder, bu muvaza, yani danışıklı işlem yapıldığını gösterir. Ancak yakın akraba ilişkilerinde alım satımın rayiç değerden olmayabileceği, rayicin altında satış yapılabileceği kabul olunur. Dolayısı ile değer farkı sizin aleyhinize değerlendirilmeyebilir. Ancak son söz hakimindir; çünkü olay biraz takdiridir.

Yasal yollar tükenmiş

Tuzla'da dedelerimizden kalma 20 dönüm arsamız vardı. Bizim haberimiz olmadan bir tarihte askıya çıkarılmış. Sonra da satışa çıkarılmış. Bu arada tapu iptal davaları devreye girmiş, bizim haberimiz yok. Sonra da birileri adına tescil olunmuş. Biz haberdar olunca dava açtık, davayı kaybettik. Kararı temyiz ettik, temyiz aleyhimize kararı onadı. Bir kere de üst kurula gönderdik yine aleyhimize, bu safhada yapılacak daha ne var, yardımınızı bekliyoruz? T.Ç.

Mahkeme kararlarının temyiz mercii Yargıtay'dır. Mahkeme kararlarının incelenmesini ve bozulmasını isteyenler temyiz talebi ile Yargıtay'a başvurur. Yargıtay kararını verdikten sonra bazı kararlar yeniden Yargıtay'a gönderilebilir. Bu gönderme bir üst makama gitme şeklinde olmaz, bunun adı ‘tashih-i karar'dır ki Yargıtay'ın aynı dairesine gider. Siz bu hakkınızı da kullanmışsınız ve sonuç değişmemiş. Bundan sonra burada yapılabilecek başka bir girişim yoktur, ülkede yasal yollar tükenmiştir. Ancak bazı şartlarla uluslararası mahkemelere gidilebilir. Bunun için olayın tam detayının bilinmesi ondan sonra buna karar verilmesi gerekir. Bugün ancak bu konu çerçevesinde inceleme yapmak üzere bir meslektaşıma danışmanız söz konusu olabilir. Kısa bir soru şeklinde gelen mektubunuzla bu hususta çok açık yanıt vermem yanıltıcı olabilir.

Borç varsa ödenecek

Babam bir kooperatif üyesi iken öldü. Kendisine tahsis yapılmıştı ama tapuyu almamıştı. Şimdi tapu almak için bizden birikmiş aidat talep ediyorlar. Biz bu aidatı ödemek zorunda mıyız? Kooperatif tapuyu bizim adımıza mı babamın adına mı çıkaracak? M.K.

Bir kooperatif ortağının ölümü ile kooperatif ortaklığı son bulur. Bu genel prensiptir ancak kooperatif ana sözleşmelerinde mirasçıların anlaşmaları halinde kooperatif ortaklığının bildirecekleri kişi adına devam edeceği maddesi bulunmaktadır. Dolayısı ile bu maddenin varlığı karşısında siz kooperatife ortak olarak devam edebilirsiniz. Babanız döneminden kalan borç varsa elbette bu borç ödenecek. Gayrimenkulün kimin adına tescil edileceğine gelince; elbette kooperatif ortağı adına tescil olunacaktır. Zaten ölünün adına tescil mümkün değildir.
Posta/Tamer Heper