Köprülü Yapı İnşaat Matbaa Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Köprülü Yapı İnşaat Matbaa Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Köprülü Yapı İnşaat Matbaa Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yasemin Akman ve Yusuf Talha Akman ortaklığıyla 75 bin TL sermaye ile 26 Ağustos'ta Zeytinburnu'nda kuruldu.


Köprülü Yapı İnşaat Matbaa Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yasemin Akman ve Yusuf Talha Akman ortaklığıyla 75 bin TL sermaye ile 26 Ağustos'ta Zeytinburnu'nda kuruldu. 


Köprülü Yapı İnşaat Matbaa Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1.a.  Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat  karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil  konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçedüzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları  tarafından kapalı  zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaley çıkarılacak her türlü küçük ve  büyük yapıların her türlü inşaat işlerini  anahtar teslimi taahhüt etmek.d.  Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi  teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapüstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif    vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek e.  Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.  g.  Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.  Her türlü mimarlık,mühendislikhizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,  uygulamalarını  yapmakj.   Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında              mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak,  bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.l.   Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon,  boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.  İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.   Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.  o.   Her türlü ürünün üzerinde bulunan tanıtım etiketleri imali ve ticaretini yapmak ö. Her türlü baskı, dizgi, cilt yapmak, serigrafik baskı yapmak.Konusu ile ilgili serigrafi, saya atölyeleri,  matbaa laboratuarları kurmak. p Her türlü broşür, afiş, kartvizit, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve   benzeri  ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak r.Her cins ve ölçüde matbaa, ofset, saya ekspres baskı, banyoları, renkli siyahbeyaz saya baskı, yekpare fotoğraf, video ve fotoğraf çekimi, tab, film yıkama, siyah-beyaz negatif, slayttan direk baskı,  kart yıkama, renkli duratrans saya baskı, fon perdeleri, stüdyo ve sanayi çekimleri,  sergi fotoğrafları, slayt banyosu, reprodüksiyon ve dublikes ve ışıklı fotoğraf tabı vermek. s.Matbaa levazımatı; matbaa boyaları, cilt levazımatı ve kimyasal maddelerin alım satımını yapmak.  ş.  Ham kağıt, hassas kağıt, bantlı kağıt imalatı yapmak.  t.   Kese kağıdı, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı, kitap-defter-kart-zarf ve duvar kağıtları, fotokopi kağıdı, bilgisayar kağıdı, kendinden karbonlu kağıt, yazar kasa rulo ve tel kağıtları, teleks rul ve malzemeleri, dekorasyon kağıtları, peçete ve tuvalet kağıtları gibi tüm kağıtların ve bu kağıtların  hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. u.  Her türlü kağıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, ambalaj malzemesi,  mukavva   kutu imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.  ü.  Şirket imal ettiği ham kağıtların imali için gerekli bilcümle tıbbi ve kimyevi maddeler ile bilumum  hammaddeleri, tabii  sentetik madeni ve toz boyaların ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak 2. a)   Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü nakil vasıtaları, gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna


Köprülü Yapı İnşaat Matbaa Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Zeytinburnu, Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Sokak, Karınca İş Merkezi 6/23