14 / 08 / 2022

Koray GYO'nun Ankara-Ankara projesi davası sonuçlandı! 

Koray GYO'nun Ankara-Ankara projesi davası sonuçlandı! 

Koray GYO'nun Ankara-Ankara projesiyle ilgili davasında istinaf başvurusu reddedildi ve dava şirket lehine sonuçlandı. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Ankara-Ankara Projesi Tüketici Davası ile ilgili gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

Koray GYO'nun Ankara-Ankara projesiyle ilgili Ayşe Ece Ungan (A blok, 2 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C.  Ankara  4. Tüketici Mahkemesi'nde şirkete karşı 2011/678 esas sayılı dosya (yeni 2019/304 esas sayılı dosya) üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak; T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin Koray GYO lehine davanın reddine karar verdi. Bunun ardından davacı taraf istinafa başvurdu. 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2020/1484 E. ve 2022/469K. sayılı 24.02.2022 tarihli ilamı ile, Ayşe Ece Ungan'ın istinaf başvurusu reddedilerek, karar kesinleşti ve dava süreci Koray GYO lehine sonuçlandı.  

Koray GYO'nun KAP açıklaması:
Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Ayşe Ece Ungan (A blok, 2 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2011/678 esas sayılı dosya (yeni 2019/304 esas sayılı dosya) üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak; 23.06.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile aynı gün yapılmış duruşmada T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nin Şirketimiz lehine davanın reddine karar vermiş olup karara karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yolunun açık bırakıldığı ve 03.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile ise davacı tarafın istinafa başvurduğu duyurulmuştu.

İstinafa cevap verilmiştir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2020/1484 E. ve 2022/469K. sayılı 24.02.2022 tarihli ilamı ile, Ayşe Ece Ungan'ın istinaf başvurusu reddedilerek, karar kesinleşmiştir. Kesinleşen karar 17.03.2022 tarihinde Şirkete tebliğ edilmiş, dava süreci Şirket lehine sona ermiştir.