Körfez GYO, Dumankaya Horizon'daki 4 daireyi geri aldı!

Körfez GYO, Dumankaya Horizon'daki 4 daireyi geri aldı!

Dumankaya İnşaat, Körfez GYO'ya yapması gereken ödemeyi yapamadığı için vadesi geçen 3 milyon 709 bin 612 TL tutarındaki bedele karşılık, Köfez GYO, Dumankaya Horizon'daki bedeli 6 milyon 466 bin TL olan 4 adet daireyi geri aldı.


Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, sahip olduğu arsa üzerinde hasılat paylaşımı yöntemiyle inşa edilen Dumankaya Horizon projesinde ödemeler yapılmadığı için, Dumankaya İnşaat'tan 4 dairesini geri aldı. 


Körfez GYO'nun Kartal'daki arsası üzerinde  Dumankaya İnşaat tarafından inşa edilen "Dumankaya Horizon" projesinde, henüz ön satışı yapılmamış olan ve ekspertiz değerleri toplamı 152 milyon 155 bin TL olan 115 adet bağımsız bölümün 127 milyon 810 bin 200 TL bedelle Dumankaya tarafından satın alınması ve karşılığında Körfez GYO'ya yüzde 50 payına düşen 63 milyon 905 bin 100 TL ödenmesi konusunda Dumankaya ile anlaşmaya varılmıştı.


Anlaşmaya göre  Körfez GYO'ya ödenmesi gereken 63 milyon 905 bin 100 TL'den, daha önce Körfez GYO'ya avans olarak ödenmiş olan 24 milyon 833 bin 921 TL mahsup edildikten sonra kalan 39 milyon 71 bin 179 TL'nin  Dumankaya tarafından 15 Mart 2016 tarihinden başlamak üzere 15 Nisan 2017 tarihine kadar aylık taksitler halinde ödenecekti. 


Ancak Dumankaya, Körfez GYO'ya yapması gereken ödemeyi yapamadı ve vadesi geçen 3 milyon 709 bin 612,87 TL tutarındaki bedele karşılık, Köfez GYO, Dumankaya Horizon'daki bedeli 6 milyon 466 bin TL olan 4 adet daireyi geri aldı. 


Dumankaya Horizon projesinin detayları için tıklayın


Körfez GYO'nun KAP açıklaması:

Şirketimizce 25.11.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında özetle;


- Şirketimizin sahip olduğu İstanbul İli, Kartal İlçesi, Aşağı Mahallesi'nde kain 10160 ada 74 parsel numaralı arsa üzerinde hasılat paylaşımı yöntemiyle Dumankaya İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Dumankaya) tarafından geliştirilen "Dumankaya Horizon" projesinde, açıklama tarihi itibariyle henüz ön satışı yapılmamış olan ve o günkü ekspertiz değerleri toplamı 152.155.000.-TL olan 115 adet bağımsız bölümün 127.810.200.-TL bedelle Dumankaya tarafından satın alınması ve karşılığında Şirketimizin %50 payına düşen 63.905.100.-TL ödenmesi konusunda Dumankaya ile anlaşmaya varıldığı,


- Anlaşmaya göre Şirketimize ödenmesi gereken 63.905.100.-TL'den, daha önce Şirketimize avans olarak ödenmiş olan 24.833.921.-TL mahsup edildikten sonra kalan 39.071.179.-TL'nin  Dumankaya tarafından 15.03.2016 tarihinden başlamak üzere 15.04.2017 tarihine kadar aylık taksitler halinde Şirketimize ödeneceği, ifade edilmiştir.


Söz konusu anlaşmada ayrıca bağımsız bölümlerin tapularının Şirketimiz tarafından Dumankaya'ya peyderpey (Dumankaya ödemelerini yaptıkça) devredilmesi ve Dumankaya'nın ödemelerinde temerrüde düşmesi halinde, tarafların anlaştığı o günkü ekspertiz değerinin %40 altında fiyatla Şirketimizin kendi seçeceği miktarda bağımsız bölümü geri alma hakkının olması öngörülmüştür.


Dumankaya anılan anlaşma uyarınca Şirketimize yapması gereken ödemelerde temerrüde düşmüş olup, vadesi geçen 3.709.612,87 TL tutarındaki alacağımıza karşılık, Dumankaya Horizon projesinden seçilen ve o günkü ekspertiz değeri 6.466.000 TL olan 4 (dört) adet bağımsız bölüm için, o günkü ekspertiz değerinin %40 altında fiyatla (toplam KDV Hariç 3.879.600 TL bedelle) satın alma hakkımızı kullandığımız Dumankaya'ya ihbaren bildirilmiştir. Tapuları halihazırda Şirketimiz adına kayıtlı olan söz konusu bağımsız bölümler bu aşamadan sonra Dumankaya tarafından KDV Hariç 3.879.600 TL bedelle Şirketimize fatura edilecek ve anahtarları da Şirketimize teslim edilecektir.


Son durum itibariyle Şirketimizin Dumankaya'dan olan alacak bakiyesi 45.147.101,32 TL olup, söz konusu alacağın teminatı olmak üzere o günkü ekspertiz değerleri toplamı 75.099.000 TL olan 51 adet bağımsız bölümün tapusu halen Şirketimiz uhdesindedir. Dumankaya'nın önümüzdeki dönemlerde ödemelerinde temerrüde düşmesi halinde, geri alım hakkı kullanımına devam edilecektir.


Kamuoyuna duyurulur.


Esra Nur AÇKI / Emlakkulisi.com