Köse Proje Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Köse Proje Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Köse Proje Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Köse Proje Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Süleyman Arif Tekbaş tarafından 10 bin TL sermaye ile 18 Ekim'de kuruldu. Köse Proje Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile 18 Ekim'de Süleyman Arif Tekbaş tarafından kuruldu. 

 

Köse Proje Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Şirket her türlü etüt,plan,proje,mimarlık,mühendislik ve müşavirlik hizmetleri,mühendislik yapıları,yerleşim alanları ve maden sahalarında,jeolojik,jeoteknik,jeofizik etüdler ve maden etüdleri ,hidrolojik, hidrojeolojik etüdler, sıcak su etüdleri, jeolojik inceleme ve harita yapımı, maden arama,araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sondaj, inceleme ve etütlerin yapılması, rezerv hesapların yapılması,ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması,kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamaları,ÇED raporlarının hazırlanması,beton ve bitümlü kaplamalar dizayn ve mühendislik hizmetleri,jeolojik, jeoteknik, jeofizik danışmanlık ve mühendislik hizmetleri, jeolojik, jeoteknik, jeofizik danışmanlık ve mühendislik hizmetleri, jeolojik, jeoteknik, jeofizik danışmanlık ve mühendislik ve proje hizmetlerinin yapılması ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler,

 


Köse Proje Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Adres; Eğitim Mah.Patikayol Sk. Yıldırım A Apt.No:10/8 Kadıköy