Köy imarı kaçtır?

Köy imarı kaçtır? Köy imarı kaçtır?

Köy imarı, köy yerleşik alan sınırları içerisindeki imar şartlarını belirliyor. Peki, köy imarı kaçtır? Köyde ne kadar büyüklükte bir alana ne kadar büyüklükte bir ev inşa edilebilir?Köy imarı, köy yerleşik alan sınırları içerisindeki imar şartlarını belirliyor. Köy imarı şartları, Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde yer alıyor.


Peki, köy imarı kaçtır? Köyde ne kadar büyüklükte bir alana ne kadar büyüklükte bir ev inşa edilebilir?


Köy imarı yapılaşma şartları: 


- Köy ve mezarlıkların yerleşik alanları içinde yapılacak ifraz işlemlerinde , parsel genişlikleri 10.00 m’den , parsel derinlikleri de 20.00 metreden az olamaz.


- İfraz suretiyle meydana gelecek yol , otopark , yeşil alan gibi yerle düzenleme ortaklık payı köy tüzel kişiliği adına bedelsiz terk edilir. Bu oran parselin yüzde 35 ‘inden fazla olamaz.


- Bina cephe ve istikametlerinin , köy mevcut teşekkülü esas alınarak taahhütname alınarak tayin ve tespitine köy ihtiyar heyeti yetkilidir.


- İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz.


- Köy ve mezarların yerleşik alanlarında taban alanı kat sayısı (müştemilat da dahil) yüzde 50’yi geçemez. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com