Köylerde ve mezralardaki konut projelerine valilik onayı!

Köylerde ve mezralardaki konut projelerine valilik onayı!

İmar Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa yürürlüğe girdi. Yeni İmar Kanunu kapsamında köylerde ve mezralarda konut inşa etmek için valilik onayı gerekiyor.


İmar Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa, 31045 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında köylerde ve mezralarda konut projesinin yapılması için valilikten onay alınacak. 

Muhtarlıklar valiliğe bildirecek

Köylerde ve mezralarda yapılması planlanan konut ve yapıların projelerine valilik onay verecek daha sonra muhtarlığa haber verilecek. Proje kapsamına uymayan yapılar, muhtarlık tarafından valiliğe bildirilecek.

Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırları, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisi kararıyla, diğer yerlerde ise kent genel meclisi kararıyla belirlenecek. 

Meclisi kararıyla belirlenecek

Onaylı üst kademe planlarda aksine karar verilmediği durumunda köy yerleşik alan sınırları içinde taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ve köyün ana yolları ve genişlikleri, halihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilgili ilçe belediye meclisi kararı ile diğer yerlerde ise il genel meclisi kararına bağlı olacak.

Ücret yok

Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırlarının belirlendiği ve bu alanlarda ruhsata tabi olmadan yapılabilecek yapılarla ilgili kurum ya da kuruluşlarca yapılan etüt, proje, proje uygunluk görüşü için resim, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmayacak.

Yeni İmar Kanunu neler getirdi? 

İmar Kanunu resmen değişti!