Kozyatağı Oyak Sitesi'nde 280 bin TL'ye! İcradan!

Kozyatağı Oyak Sitesi'nde 280 bin TL'ye! İcradan! Kozyatağı Oyak Sitesi'nde 280 bin TL'ye! İcradan!

Kadıköy 4. İcra Dairesi, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 179 pafta, 613 ada, 112 parselde yer alan Oyak Sitesi B grubu 22 nolu, Akasya Apartmanı 8. kat 15 nolu konutu satışa sunuyorKadıköy 4. İcra Dairesi tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. KADIKÖY 4. İCRA DAİRESİNDEN TAşžINMAZIN AçIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2010/17

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Taşınmazın Tapu Kaydı: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 179 pafta, 613 ada, 112 parselde kain kat
mülkiyetli taşınmazın 290/6061 arsa paylı 8. Kat 16 nolu daire cinsi bağımsız bölümün tamamı Taşınmazın Özelliği : Söz konusu gayrimenkul Kadıköy İlçesi, Kozyatağı (19 Mayıs) mahallesi, Hilmipaşa Caddesi, Oyak Sitesi B Grubu, 22 nolu, Akasya apartmanının sekizinci normal kat 16 nolu dairesidir. Bina betonarme karkas sistemde bir bodrum, bir zemin ve on normal katlı ayrık nizamda inşa edilmiş olup borçlu 16 nolu dairedir. Daireye girişte bir hol, hole açılan kapalı balkonlu salon ve aynı balkona açılan mutfak ile biri koridorda biri balkonlu üç yatak odası, banyo ve aynca tuvalet mahalleri mevcuttur. Döşemeler ıslak zeminlerde seramikle, salon ve odalarda ahşap parke ile kaplıdır. Mutfakta tezgah altı üstü dolapları, banyoda küvet, klozet ve lavabo vardır. Daire takriben 130.00m2 sahalıdır. Bina vasat malzeme ve işçilikle inşa edilmiş olup binada su, elektrik, kalorifer(doğalgaz yakıtlı) ve asansör tesisatları bulunmaktadır. Bina her türlü belediye hizmetlerinden istifade eder konumdadır.

Taşınmazın İmar Durumu : Dosyada mevcut Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve şžehircilik Müdürlüğü, 28.01.2010 tarih,
10/1348104 sayılı imar durumu yazısında 112 parselin, 11/05/2006 t.t. İi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, bina
yüksekliği H: serbest irtifah, taban alanı kat sayısı TAKS:0.35, kat alanı kat sayısı KAKS:2.07 yapılanma, şartlarında ayrık
nizam konut alanında kaldığı, bitişiğindeki kadastral yol nedeniyle inceleneceği, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulunun 05.11.1999 tarih, 664 sayılı ilke karan gereği söz konusu parsele komşu veya yol karşısında tespitli tarihi eser
niteliğindeki yapı bulunması halinde uygulama esnasında Anıtlar Kumlundan Görüş alınması gerektiği bildirilmiştir.

Taşınmazın Kıymeti : Taşınmazın bulunduğu, mahal ve piyasa rayiçlerine göre taşınmazın değeri bilirkişi tarafından
280.000 Türk Lirası kıymet taktir edilmiştir.

Satış şartları:

1 -Satış 07/03/2011 günü saat 15.00'den 15.10'a kadar Kadıköy Adliyesi C Binası Hasanpaşa Kadıköy 4. İcra Dairesinde; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'nıı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 17/03/2011 günü Kadıköy 4. İcra Dairesinde saat 15.00-15.10'da ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerini % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Mevzuatın öngördüğü oranda KDV, Damga vergisi, tapu alım harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, Tellaliye harcı ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul, üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4 - Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
5 - şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 - Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1715 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7 - İİK 127. madde gereğince iş bu satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kain olacağı ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com