30 / 09 / 2023

Kristal Altyapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Kristal Altyapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Sıddık Bat tarafından kuruldu.Kristal Altyapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Sıddık Bat tarafından kuruldu.

Kristal Altyapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
İnşaat Yurt içi ve yurt dışında inşaat ve taahhüt işleri yapmak, ihale, artırma ve eksiltmelere katılmak, özel inşaatlar yapmak, inşaat malzeme ve makinelerinin alımını satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak, inşaat malzeme ve makinalarının toptan ve perakende ticaretini yapmak, inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, çelik kontsrüksiyondan binalar yapmak, İş ile ilgili her türlü çelik alım ve satımını gerçekleştirmek Her türlü alt ve üst yapı inşaatları (yol, su, kanalizasyon ) ve bunlarla ilgili inşaat harfiyat ve taahhüt işlerini yapmak. Bina ve diğer inşaat projelerinde su ve kanalizasyon tesisat ve onarım işlerini yapmak. Atık su şebekeleri ve su hatları ile arıtma tesisleri kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları inşaatını yapmak. Kanalizasyon ve atık su arıtma sistemlerinin inşaatını yapmak. Su kanalizasyon dranej projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri yapmak. Oto yollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yolları ile raylı sistem yolları ve tünel inşaatını yapmak. Köprü menfez viyadük inşaatı yapmak ve asfalt altı yol yapmak yol yüzeylerinin asfaltlanması ve onarımı ile kaldırım ve kasislerin inşaatını yapmak her türlü altyapı çalışmalarını ve inşaatlarını yapmak. Bunlarla ilgili taahhüt işlerini gerçekleştirmek Baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri, çim sahalar, yürüme yolları, turistik tesisler, spor tesisleri, tatil köyleri inşa etmek kiralamak, kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, icra müdürlükleri, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan kapalı zarf açık artırma eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılan her türlü gayrimenkullerin alımını ve satımını yapmak, inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, peyzaj, dekorasyon, restorasyon işlerinin yapımı veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Konu ile ilgili mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, proje ve uygulamalarını yapmak, konu ile ilgili bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi işlerin yapımını üstlenmek, şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının, Islah-imar planlarının ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama yazım ve çizim işlerinin yapımı. Emlak, gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gıda Gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, insanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satışını yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını, açmak. Yemek fabrikaları, lokanta kafeterya fast food büfeleri turizm tesisleri kurmak işletmek, Un, şeker ve sütten mamul gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan gıda maddesinin, yağların Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının, Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin, taze ve kuru tüm yiyecekler, meyveler, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Geri Dön