Kubbeli, minareli cami 375 bin TL'den satışa çıkarıldı! Mersin Çamlıyayla'da!

Kubbeli, minareli cami 375 bin TL'den satışa çıkarıldı! Mersin Çamlıyayla'da! Kubbeli, minareli cami 375 bin TL'den satışa çıkarıldı! Mersin Çamlıyayla'da!

T.C. Çamlıyayla Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Mersin ili Çamlıyayla ilçesi Namrun köyünde bulunan camiyi; aptestliği, ağaçlı bahçesi, çay ocağı ile konut ve dükkan olarak kulanılan bir bina ile birlikte 375 bin 868 TL'den satışa çıkardıMersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı Namrun Köyü'nde Hatice, Osman Merdan ve Mehmet Serol Doğaner ile Ematullah Kara ve diğerleri adlarına kayıtlı olan ancak paylaşılamayan tarla üzerindeki cami, 2 katlı binanın zemin ve 1. katı, çay ocağı, aptestlik olarak kulanılan müştemilatı, 2 katlı evi, ağaçları ile birlikte toplam 375 bin 868 TL'den satışa çıkarıldı. 

İlk satış, 10 Nisan 2012 Salı günü 14:00-14:15 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Emre Kulcanay / emlakkulisi.com

İşte o ilan;

 

T.C. ÇAMLIYAYLA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATİŞ MEMURLUĞUNDAN Dosya No :2011/5 Satış TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTTIRMA İLANI   HATİCE, OSMAN MERDAN ve MEHMET SEROL DOĞANER ile, EMATULLAH KARA ve diğerleri adlarına kayıtlı iken aralarında taksimi mümkün olmadığından Çamlıyayla Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 15/0312011 gün ve 2009/124 6538,2011/43 karar sayılı kesinleşmiş kararma göre. Üzerindeki muhtesatları ile birlikte satışına karar verilen; Mersin ili, Çamlıyayla İlçesi. Namrun Köyü, Ergeni mevkiinde 1995 parsel sayılı Taşınmaz. Tapuda 14260 m2 alanlı niteliği tarla olarak kayıtlı bulunmaktadır. Üzerindeki binalar: 2 KATLI BİNA ZEMİN KATI: Taşınmazın doğu tarafında yola cepheli zemini 130 m2 alanlı, zemin katta, yeri beton şap sıvalı önleri saç darabanı kullanılmayan elektriği olan 5 adet dükkan,  2 KATLI BİNANIN 1. KATI : 1, katı ev olarak kullanılan 100 m2 alanlı, 2 oda mutfak, banyo WC den ibarettir. Yer karo döşeli, ıslak zeminler yer - duvarı fayans, mutfak tezgahı seramik kaplı, alt üst dolapları cam MDF lam. Mobilya, kapı ve pençeleri ahşap boyasızdır. Binanın dış Cephesi boyasızdır. Elektrik suyu var,  ÇAY OCAĞI: Binanın devamı bitişik duvarlı 30 m2 taban alanlı, açıktan merdivenli, müstakil, yerler beton şap, doğramaları ahşap. Elektrik suyu var, kullanılmıyor. Tüm binanın Bayındırlık İH A grubuna dahil yapı olup eksiklik ve yıpranma payı % 45 dir.. Tüm bina değeri 68.926,00 TL dır.  CAMİ        :10x10 * 100 m2 alanlı, betonarme karkas yapı, sıvalı ve boyalıdır. Yer döşemesi karo-mozaik, Pencereleri PVC , Kubbeli, minarelidir. Cami Önü Gölgelik yer döşemesi karo-mozaik, Demir Profil çatılı, galvanizli saç örtülüdür. Bayındırlık IV A grubuna dahil yapı olarak yıpranma payı % 12 dir.  MÜŞTEMİLAT (APTESTLİK)  : Taban alanı 20 m2 abdest alma çeşme ve yalağı ile 4 muslukludur. Üzeri gölgelikli, Bay ve Bayan WC tidir Yıpranma payı % 6 dır. TECAVÜZLÜ EV: 1995 parsele kuzeyden tecavüzlü bina kısmı. 69 m2 alanlı, 2 katlı betonaYme karkas yapılı, sıvalı, boyalı, ahşap çatısı, çinko örtülü. Yıpranmış Bayındırlık ili A grubu yapıdır. Taşınmaz tecavüzlü bina olduğu haide satılacaktır. Alıcının tecavüzlü bina hakkındaki yasal hakları saklıdır.  AĞAÇLAR : 17 yaşlı 3 adet ceviz ağacı, 360,00 TL + 5 yaşlı 1 adet şeftali ağacı 60,00 TL, + 5 yaşlı 1 adet incir ağacı 40,00 TL - 460,00 TL.  ARAZİ DEĞERİ: Arazinin bulunduğu yer ve konumuna göre 17,00 TL/m2 den x 14.260 m2 242.420,00 TL değerdedir. Taşınmaz mal bu özellikleri ile satışa çıkartılmıştır. MUAMMEN DEĞERİ    : 373.868,00 TL dır BİRİNCİ SATIŞ GÜNÜ:  10 NİSAN.2012  günü  saat     14,00 -  14,15  arasında Çamlıyayla Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacaktır.  1-Arttırmaya iştirak edeceklerin yukarda yazılı muammeri kıymetin % (20) nispetinde nakit veya belirlenecek bir bankanın teminat mektubu vermeleri lazımdır.  2-Alıcıların satış saatinden evvel gayrimenkulu görmüş, beğenmiş, şartnameyi tetkik etmiş ve tamamen kabul etmiş olmaları icap edeceğinden buna matuf itirazları sonradan dinlenmez. 3-İşbu gayrimenkulun şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dosyasında açık bulundurulaeaktır.llandâ yazılı olandan fazla bilgi almak istevenlerin 2011/5 numaralı satış dosyası ile satış Memurluğuna müracaat etmelidirler. 4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların intifa hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki bakianm hususiyetle faiz ve masraflarla birlikte ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde Memuriyetimize müracaat etmeleri lazımdır. Aksi halde haklan tapu sicili ile veya veraset belgesi ile sahip olanlar dışındakiler satış parasınm paylaştmlmasmdan hariç kalırlar. 5-Belirtiien günde gayrimenkul 3 defa bağmldtktart sonra (satış saati bittikten sonra tellal marifeti ile, ihale oldu bir, ihale oldu iki ve ihale oldu üç denildikten, sonra) en çok arttırana ihalesi icra edilir. Ancak arttırma bedeli muammen kıymetin (%60) YÜZDE ALTMIŞ mı geçmez ise, ihale ON (10) gün daha temdit edilerek 10 gün sonra (20.NİSAN.2M2) günü aynı yer ve aynı saatlerde yapılacaktır. O günü YÜZDE KIRK (%40) artı masrafları geçmezse satış yapılmaz.  6-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ; ihale bedelini peşinen veya satış memurluğunca verilecek süre içinde (bu süre 10 günü geçemez) ödemezse ihale kararı fesih edilerek, kendisinden evvel en çok teklifde bulunan kişiye arz ettiği bedelle almaya razı olursa o kişiye ihale olunur. Almaya razı olmaz veya bildirdiği adreste yapılacak tebligata rağmen bulunmaz ise; GAYRİMENKUL YEDİGÜN MÜDDETLE YENİDEN İHALEYE ÇIKARTİLIR.  İki ihale arasında fark olduğu takdirde aradaki fark ve geçen, günler için hesaplanacak (yürürlükteki yasaya göre) faiz alınacaktır. Bu masraflar faiz ve iki ihale arasındaki fark, hiçbir hükme hacet kalmaksızın tahsil olunur, (Î.Î.K.nuo 133.), satış tapu kaydma göre yapılmaktadır.  8-Satış gününe kadar birikmiş tüm vergi ve masraflar ile satış bedeli üzerinden alınması gereken %09 ilam harcı, tellaliye harcı hissedarlara satıştan sonra ihale pal bedeli ve %18 KDV ile tapa alım harcı alıcıya aittir. 9-İşbu gayrimenkul, ilanda yazılı olduğu üzere satılacağı ilan olunur.      Basın No: 11420 www.bik.gov.tr   İlan için tıklayın!