06 / 07 / 2022

Küçük Çamlıca Mahallesi 53 Ada 2 Parsel imar planı değişikliği askıda!

Küçük Çamlıca Mahallesi 53 Ada 2 Parsel imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Küçük Çamlıca Mahallesi, 53 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaza İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Küçük Çamlıca Mahallesi, 53 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği; Bakanlık Makamının 14 Aralık 2021 tarihli ve 2450044 sayılı Olurları ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca tadilen onaylandı.

Küçük Çamlıca Mahallesi 53 Ada 2 Parsel imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 01 Şubat 2022 – 02 Mart 2022 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ilan panosu ve web sitesinde eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. İtirazlar İl Müdürlüğüne yapılabilecek.

İmar planları için tıklayın