06 / 07 / 2022

Küçük Çamlıca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Küçük Çamlıca 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Üsküdar İlçesi, Küçük Çamlıca Mahallesi, 788 Ada İçerisinde Ve Etrafında Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.İstanbul ili, Üsküdar İlçesi, Küçük Çamlıca Mahallesi, 788 ada içerisinde ve etrafında Muhtelif Parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı  Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 15 Ekim 2021 tarihli ve 1993971 sayılı Olurları ile 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylandı. Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 27.10.2021 – 27.11.2021 tarihleri arasında bir ay (1) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ve internet sitesinde (istanbul.csb.gov.tr) askıya çıkartılmış olup, itirazlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılabilecek.

İmar planları için tıklayın