16 / 08 / 2022

Tuzla Cami Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Tuzla Cami Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Cami Mahallesi, 4875 ve 4858 parseller ile bir kısım terkinli alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli UİP Değişikliğine ilişkin Askı itirazları kapsamında Yapılan 1/5000 NİP ve 1/1000 ölçekli UİP askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Cami Mahallesi, 4875 ve 4858 parseller ile bir kısım terkinli alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli UİP Değişikliğine ilişkin Askı itirazları kapsamında Yapılan 1/5000 NİP ve 1/1000 ölçekli UİP askıya çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 16 Haziran 2022 tarihli ve 3908321 sayılı yazısı ile; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 14.01.2022 tarihinde onaylanan İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Cami Mahallesi, 4875 ve 4858 parseller ile bir kısım terkinli alana ilişkin NİP-34367896 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34024906 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı-ilan süreçleri sonunda iki adet itirazın bir kısmı kabul, bir kısmı reddedildiğinden yeniden düzenlenen kısımlar dışında kalan bölümlerin kesinleşmiş olduğu, bununla birlikte kabul edilen itirazlar kapsamında İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Cami Mahallesi, 4875 ve 4858 parseller ile bir kısım terkinli alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Askı İtirazları Kapsamında Yapılan NİP-34708397 plan işlem numaralı 1/5000 Nazım İmar Planı ve UİP-34468387 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri kapsamında ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca 16 Haziran 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandığı bildirildi.

Tuzla Cami Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere, Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Cami Mahallesi, 4875 ve 4858 parseller ile bir kısım terkinli alana yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli UİP Değişikliğine ilişkin Askı itirazları kapsamında Yapılan 1/5000 NİP ve 1/1000 ölçekli UİP ile ilgili detaylara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız

Beykoz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu değişikliği askıda!

Başakşehir Şahintepe Mahallesi 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

 Kanal İstanbul 1. Etap imar planı değişikliği plan notu ilavesi askıda!