Ümraniye İnkılap Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Ümraniye İnkılap Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!İstanbul İli, Ümraniye İlçesi İnkılap (Yamanevler) Mahallesi 46 Pafta, 874 Ada 90, 148, 149 Parseller İle Sicilinden Parka Terkin İki Alana (Park1 ve Park2) İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği Ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 18.03.2021 tarihli ve 558305 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yamanevler (Eski İnkılap) Mahallesi sınırları içerisinde 874 Ada 90-148-149 parseller ile sicilinden parka terkin iki alana (Park1 ve Park2) ilişkin olarak, Ticaret+Konut Alanı (E:1,65 Yençok:9 Kat), Ticaret Alanı (Kitle nizam Yençok:9 kat), Millet Bahçesi, Park ve Yol kullanım kararlarının getirilmesi suretiyle hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin hükümleri uyarınca NİP-34157343 ve UİP-34340660 plan işlem numarası ile 18.03.2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 19.03.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planı için tıklayın