11 / 08 / 2022

Kurumlar vergisi oran artışı vergi gelirlerini arttıracak mı?

Kurumlar vergisi oran artışı vergi gelirlerini arttıracak mı?

TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, Dünya Gazetesi'nde kaleme aldığı yazısında kurumlar vergisi artış oranını değerlendirdi. İşte o yazı....TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, Dünya Gazetesi'ndeki köşesinde ''Kurumlar vergisi oran artışı vergi gelirlerini arttıracak mı?'' konulu yazısını kaleme aldı. İşte o yazı....

Kurumlar vergisi oran artışı vergi gelirlerini arttıracak mı?

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13. madde ile kurumlar vergisi oranı, 2021 kazançları için yüzde 25 ve 2022 yılı kazançları için de yüzde 23 olarak artırılıyor.

Uzun yıllardan beri yüzde 20 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranları;

- 2018, 2019, 2020 yılları kazançları için yüzde 22 olarak uygulanmıştı ve şimdi de;

- 2021 yılı kazançları için yüzde 25,

- 2022 yılı kazançları için yüzde 23, şeklinde değiştiriliyor.

Kurumlar vergisi oran artışı vergi gelirlerini arttıracak mı?

Daha önce kamuoyu ile paylaşılan ve iş çevreleri tarafından tepki ile karşılanan “Dağıtılsın Dağıtılmasın Kurum Kazançlarına uygulanması öngörülen stopaj” taslak metinden çıkartılarak onun ikamesi olacak şekilde Kurumlar Vergisi oranı düzenlemesine gidildi.

Pandemiden önce kurumlar vergisi oranlarının düşürülmesi yönünde olan genel eğilim, mevcut durumda vergi oranların arttırılması ile son buldu.

2019 yılında 78.829 (milyon-TL) olarak gerçekleşen kurumlar vergisi tahsilatının 2020 yılı pandemi döneminde 105.047 (milyon-TL) olarak gerçekleştiği bir durumda, yani Pandemi döneminde yüzde 33’lük bir şaşırtıcı bir artış meydana gelmişken bu oran artış vergi gelirlerini daha da arttıracak mıdır?

Pandemi döneminde kurum kazançlarındaki artışın sebebi ne olabilir?

Genel olarak bazı sektörlerde satışlar ve ciro rakamları çok düşmüşken hatta neredeyse “sıfır”lanmışken bu kurum kazancının sebebinin, kurumlarda bulunan döviz varlıkları nedeniyle kur farkı gelirlerinin artmış olduğuna yorumlamak çok da yanlış olmayacaktır.

2021'in vergiler açısından pek parlak geçmeyeceğini zaten 2021 bütçesi itiraf ediyor. 2021 bütçesine göre vergi gelirlerinde beklenen artış sadece yüzde 11 civarında. 2020'de 833 milyar TL olarak gerçekleşen vergi gelirleri 2021'de 922,7 milyar TL olarak hedeflenmiş bulunuyor. Bu hedefin bile gerçekleştirilmesi mevcut şartlarda çok zor görünüyor.

Kurumlar vergisi oran artışı vergi gelirlerini arttıracak mı?

Kurumlar vergisi oranlarının yüzde 25’e çıkarılması vergi gelirlerini arttıracak mıdır?

Bu konuda uluslararası alanda yapılan bazı çalışmalar vergi oranlarının aratılmasının kayıt dışı ekonomiyi destekleyici bir unsur olarak ortaya çıktığını ve vergi gelirlerini düşürdüğü gösteriyor. Örneğin “Arz yanlı iktisat görüşüne sahip olan ABD’li iktisatçı Arthur Laffer, vergi oranlarını düşürmenin istihdam artışına yol açarak milli geliri artıracağını, vergi gelirlerini artıracağını ve böylece bütçe açıklarını da azaltacağını ileri sürmektedir’’

Yapılan bu artışın vergi gelirlerine, tahakkuk/tahsilat oranlarına ve milli gelire olan etkisini hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Küresel kurumlar vergisi sistemi mi geliyor?

Kurumlar vergisi zammı Meclis'ten geçti!