Kutbal İnşaat Asfalt Atık Geri Dönüşüm Hafriyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Kutbal İnşaat Asfalt Atık Geri Dönüşüm Hafriyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Kutbal İnşaat Asfalt Atık Geri Dönüşüm Hafriyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Kutbal İnşaat Asfalt Atık Geri Dönüşüm Hafriyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sanlı Şaşmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 16 Mayıs'ta Beşiktaş'ta kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kutbal İnşaat Asfalt Atık Geri Dönüşüm Hafriyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sanlı Şaşmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Mustafa Türker Erçırak Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 100 bin TL sermaye ile 16 Mayıs'ta Beşiktaş'ta kuruldu.


Kutbal İnşaat Asfalt Atık Geri Dönüşüm Hafriyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Şirket amaç ve konusu başlıca şunlardır. a)  Resmi kurum ve kuruluşlardan ruhsat almak şartıyla şirkete ait alanlarda veya diğer kamu ve özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine ait arazilerde, dolgu alanlarında ve tahsisli alanlarda  döküm sahaları projelendirip, teşekkül etmek ve ettirmek, eski döküm sahalarının yeniden kazanılmasına yönelik, peyzaj ve düzenleme faaliyetleri gerçekleştirmek. b) Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanımı konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak c) Sanayi, kentsel ve evsel atıklarının geri dönüşümüne ilişkin olarak her türlü sanayi, kentsel ve evsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla şehir çöplerinin içinde bulunan hurda, hurda kağıt, karton, aluminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller vs. toplanarak alınıp satılması yada modern teknolojilerle organik atıklardan ayrıldıktan sonra granül haline getirilmesi, bunların granül halde veya ham olarak ilgili sanayilere alım, satımı, ithali, ihracını yapmak. d) Evsel ve kentsel atık ayrıştırma ve geri dönüşüm işlerini yapmak, ve bunları yan mamül veya yan sanayi ürünü haline getirmek. e) Plastikten mamül ürünlerin enjeksiyon yoluyla dökülmesi, bu ürünlerin ihracı toptan ticareti ve pazarlanmasını yapmak f) Her türlü hurda araç lastiklerinin içlerinde çelik ve tekstiller ayrıldıktan sonra geriye kalan lastikler öğütülerek sanayi hammaddesi olarak alınıp satılmasını yapmak. g)Her türlü hurda kabloların içlerinde bulunan bakır, aliminyum, çelik ve kablonun toplanması ve alımı, plastikleri ayrıştırılarak ilgili sanayilere  alınıp satılmasını yapmak. h) Bu amaçlarla hurda alım merkezleri, depoları açılması, gemi sokum işletmelerinin kurulması, her türlü metallerin hurda alım ve satımının yapılması. ı) Hurda metal, kağıt, cam, plastik ve benzeri mamullerin preslenmesi, eritilmesi, bu mamüllerin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak i) Dökme demir, demir, demir çelik, sac ve sactan mamul eşya ve hurdaları bakır, nikel, aluminyum, magnezyum, berilyum, kurşun, çinko, kalay başka adi madenler ve bunların hurdaları, adi madenlerden aletler, bıçak ve benzeri madeni eşya sofra takımları ve hurdaları, adi madenlerden çeşitli eşyalar ve hurdaları bu malların yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması, bunlar için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi bu malların satın alınması, satılması, ithali ve ihracatını yapmak. j) Yol yüzeylerinin asfaltlanması ve onarımı, kaldırım, kasis, bisiklet yolu vbların inşaatı, yolların vb yüzeylerin boya ile işaretlenmesi, yol bariyeri, trafik işaret ve levhaları vb nin kurulumu gibi yol, tünel vb yerlerdeki yüzey işleri k) Şirketin her türlü asfalt üretimini, serimini yapmak, yaptırmak ve bu konudaki ihalelere katılmak.  Asfalt üretimi ile ilgili her türlü araç gerecin ve komple tesisin alım, satım, üretim işletmesi, ithal ve ihracatını yapmak. Şirket yurt içinde ve yurt dışında asfalt fabrikaları kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. Şirket her türlü asfalt katkı maddelerini üretmek, ithal, ihraç ve alım satım işlerini yapmak. l) Asfalt fabrikaları veya asfalt plenti yapmak için gerekli sıcaklıkta homojen bir karışım için kuru sıcak agrega, dolgu ve asfalt karıştırma için kullanılan her türlü bitki ve meteryali alıp satabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir yada pazarlayabilir. Asfalt plenti yapmak için gerekli tesisi kurabilir yada kurdurabilir. Bu Tesis mobil veya sabit olarak inşa edilebilir. Mobil tesisler taşınabilir olduğundan işten işe götürülebilir. Asfaltın serime hazır hale getirebilmesi için gerekli gördüğü ter türlü ürün ve malzemeyi alıp satabilir yada kiralayabilir. m) Demir, çelik, boş lpg tüpleri, plastik, maden, tekstil, gıda ürünleri, çinko, makina, tornalar, sandıklı, paletli, torba veya kutu halindeki benzeri her türlü ürünün depolanması, muhafaza edilmesi, yada soğuk hava depolama gerektiren hassas mallardan klasik kuru yüklere kadar her türlü kargonun depolama hizmetinin verilmesi ve bu hizmetin karşılığında kiralanmasını yapmak. n) Konusu ile ilgili her türlü ünite ve tesisi yurt içinde ve yurt dışında kurmak, çalıştırmak, bu konuda her türlü makina ve cihazlarla ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak ithal ve ihraç etmek. o) Her türlü Hafriyat işlerini yapmak,yaptırmak,gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve Özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. Konusu ile ilgili araç alır,kiralar,ihale verdiği işletmeler araç satar veya kiraya verir. 


Kutbal İnşaat Asfalt Atık Geri Dönüşüm Hafriyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Etiler Mahallesi, Etiler Sokak 13 / Bölüm 22 


pus